Voor wie zijn het Paradijs en de Hel?

7699

Voor wie zijn het Paradijs en de Hel?

Allah heeft de djinn en de mensen geschapen voor een doel, namelijk Zijn Aanbidding. Degene die dit doel volbrengt komt in aanmerking voor het Paradijs en degene die dit doel mist komt in aanmerking voor de Hel.

Om bekendheid en uitleg te geven aan het doel van het leven, heeft Allah Profeten gestuurd. Alle gestuurde Profeten stamden af van de mensen. Uit de djinn zelf zijn er geen Profeten gestuurd. De djinn worden dan ook geacht de menselijke Profeten te volgen.

De mensen zijn in deze wereld niet in staat om de djinn in hun werkelijke gedaante te zien. Wel kan de djinn zich in andere gedaantes aan de mensen tonen, bijvoorbeeld in de gedaante van mensen of dieren. De Profeet (vrede zij met hem) vertelt bijvoorbeeld dat wanneer iemand een slang in zijn huis treft, hij deze eerst drie keer moet waarschuwen en verzoeken het huis te verlaten. Pas daarna kan hij overgaan tot het doden van de slang, omdat de kans aanwezig is dat deze slang geen slang is, maar één van de djinn.

Samenvatting van de les van Aboe Ismail (uit het boek cAqiedat us-Saffaariniyyah)