Behoor jij tot degenen die zullen slagen?

7982

De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Het eerste dat zal worden opgeheven (weggenomen) van deze gemeenschap zal nederigheid zijn.”

(at-Tabaraanie)

Een gelovige hoort een aantal eigenschappen te hebben. Dit zijn de eigenschappen die hem zowel in dit Wereldse leven als in het Hiernamaals – met de Wil van Allah – tot degenen zullen laten behoren die slagen. Eén van deze eigenschappen is nederigheid. Deze eigenschap komt onder andere tot uiting in het gebed. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Waarlijk de gelovigen slagen: degenen die nederig zijn in hun Salaat (gebed).”

(Soerat al-Moe’minoen: 1-2)

Hoe kan het ook anders dan dat je het gebed verricht in totale nederigheid, wanneer je op de hoogte bent van het feit dat je een gesprek aan het voeren bent met de Heer der werelden? De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: Wanneer iemand van jullie staat te bidden, is hij in gesprek met zijn Heer, dus laat hem aandacht schenken hoe hij tot Hem spreekt. (Allah zegt): “Ik heb het gebed tussen Mijzelf en Mijn dienaar gedeeld in twee delen en Mijn dienaar zal krijgen wat hij gevraagd heeft.” Als de dienaar zegt: “Alle lof is voor Allah, de Heer der werelden,” dan zegt Allah: “Mijn dienaar heeft Mij geprezen.” Wanneer de dienaar zegt: “De Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle,” dan zegt Allah: “Mijn dienaar heeft Mij Verheven.” Als de dienaar zegt: “Heerser op de Dag des Oordeels,” dan zegt Allah: “Mijn dienaar heeft Mij verheerlijkt.” Wanneer de dienaar zegt: “U alleen aanbidden wij en U alleen vragen wij om hulp,” dan zegt Allah: “Dit is tussen Mij en Mijn dienaar en Mijn dienaar zal krijgen wat hij gevraagd heeft.” Wanneer de dienaar zegt: “Leid ons op het rechte Pad, het Pad van degenen aan wie U gunsten hebt geschonken, niet van degenen op wie de toorn rust en niet dat van de dwalenden,” dan zegt Allah: “Dit alles is voor Mijn dienaar en Mijn dienaar zal krijgen wat hij gevraagd heeft”.”

(Moeslim)

Hoe kan het dat wanneer iemand in gesprek is met zijn werkgever of met zijn leraar hij vol eerbied tot hem spreekt, maar wanneer hij spreekt tot de Heer der werelden hij ongeconcentreerd en haastig zijn gesprek afrondt?

Wij moeten een voorbeeld nemen aan onze vrome voorgangers. Als je één van hen kon zien wanneer hij opstond om te bidden en de Woorden van zijn Heer begon te reciteren, dan dacht hij aan het feit dat hij voor de Heer der Werelden stond en raakte hij vol met overweldigende eerbied. Waar is onze eerbied?

Eén van de Salaf werd bleek wanneer hij de wassing voor het gebed deed, en er werd tegen hem gezegd: “Wij zien dat je verandert wanneer jij de Woedoe’ doet.” Hij zei: “Ik weet voor Wie ik ga staan.”

Beseffen wij voor Wie wij staan in het gebed? Beseffen wij dat er werkelijk niemand bestaat die meer recht heeft op onze eerbied en onze nederigheid dan de Schepper van de hemelen en de aarde? Wordt het niet tijd dat wij bewust worden van onze gebeden en dat wij vrees krijgen dat onze gebeden niet worden geaccepteerd? Wees bewust van iedere handeling die je verricht in het gebed en ga er nooit van uit dat jouw gebed reeds geaccepteerd is. Probeer jezelf juist iedere keer te overtreffen.

Er is overgeleverd: “Onze Profeet zag iemand met zijn baard spelen gedurende het gebed en zei: Als hij enige vrees of respect had in zijn hart, dan zou hij dit ook in zijn ledematen hebben en niet zitten spelen met zijn baard.

(at Tirmidhie)

Als het hart nederig is, zullen al je ledematen nederig zijn. Maar kijk wel uit voor de hypocriete nederigheid. Dit is de nederigheid die slechts te zien is in jouw uiterlijke ledematen, maar die geen basis heeft in jouw hart.

Onthoud dat oprechtheid en het verrichten volgens de Soennah de fundamentele voorwaarden zijn voor de acceptatie van jouw aanbidding.

Ooit zullen we sterven en ooit zal een gebed onze laatste gebed zijn. Bid dus alsof je jouw laatste gebed aan het bidden bent. Want misschien zal dit ook werkelijk jouw laatste gebed zijn. Behoed jezelf ervoor dat jij een van degenen bent die zullen zeggen waar het volgende vers over spreekt (interpretatie van de betekenis):

“Wanneer de dood tot een van hen komt, zal hij zeggen: “O mijn Heer, laat mij terugkeren. Hopelijk kan ik goede werken verrichten voor wat ik nagelaten heb.” Zeker niet! Dit zijn slechts woorden die hij spreekt.”

(Soerat al-Moe’minoen: 99-100)

Nederigheid is een essentiële eigenschap die wij nodig hebben om tot degenen te behoren die zullen slagen. Zo was de Profeet (vrede zij met hem) gewoon om de volgende smeekbede te verrichten: “…O Allah, ik zoek toevlucht bij U tegen een hart zonder nederigheid.”

Moge Allah ons laten behoren tot degenen die zullen slagen in het wereldse leven en in het Hiernamaals.

Ingezonden door een zuster