Boerkaverbod is begin van moslimvervolging

12574

Het boerkaverbod: Hoe kan het toch zijn dat Nederland zoveel belang hecht aan zo’n kleine kwestie? En hoe kan het tegelijkertijd zijn dat het belang van deze kwestie zelf onbesproken blijft?

De argumenten op grond waarvan het boerkaverbod verdedigd wordt, zijn flinterdun. Het zou gaan om 'veiligheid' en om 'vrouwenonderdrukking'.

1. Boerka's zouden een bedreiging vormen voor de veiligheid, want vrouwen met een boerka kunnen niet geïdentificeerd worden. Onzin, want als een agent hen aanhoudt, dan kan die agent haar ID bewijs vragen en tevens vragen om haar sluier op te lichten. Dus wat is het probleem? Hetzelfde geldt voor motorrijders. En wat dacht je van zwarte pieten tijdens Sinterklaas? Om nog maar te zwijgen over Sinterklaas zelf. Moet dat allemaal ook verboden worden? Zouden de boerkaverbieders dat willen? Nee natuurlijk niet. Het gaat heel ergens anders over.

2. Boerka's zouden staan voor vrouwenonderdrukking, want het dragen van de Niqaab is een teken van onderwerping. Op zich juist, maar – en als je dat niet ziet dan begrijp je helemaal niets van de Islam – niet aan hun man, maar aan God. Moslima's en moslims hebben zich onderworpen aan God, en – juist – niet aan elkaar. "Ja maar de vrouw moet toch volgens de Islam luisteren naar haar man?" Juist, maar niet als hij de grenzen overtreedt die God hem gesteld heeft. God verbiedt elke vorm van onderdrukking. Als je je vervolgens bedenkt dat boerka's gedragen worden door moslima's die hun geloof heel serieus nemen, dan heb je weinig psychologiekennis nodig om je te realiseren dat je juist bij hen minder onderdrukking zal aantreffen. Er is geen enkel verband tussen het dragen van een boerka en vrouwenonderdrukking. En zelfs als dat er wel zou zijn: denk je nou werkelijk dat het de boerkaverbieders te doen is om vrouwenonderdrukking? Zijn dit de ridders die opkomen voor de rechten van de vrouw? Laat ze dan de prostitutie verbieden! Als er ergens vrouwenonderdrukking plaatsvindt, dan is het daar en juist dat mag hier in Nederland. Prostitutie wordt gedoogd en openbaar aangeboden en getolereerd, maar de boerka wordt verboden. In de westerse samenleving worden vrouwen aan alle kanten uitgebuit, dus genoeg werk voor vrouwenrechten-ridders. Maar zie je ze daar mee bezig? Nee. Ze willen de boerka verbieden. En dat willen zij om hele andere redenen. Dat is duidelijk.

De eigenlijke motivatie van het boerkaverbod wordt behoedzaam buiten de discussie gehouden. Wie houdt wie voor de gek? Iedereen weet waar het eigenlijk over gaat. En vergis je niet: wie hier zijn mond houdt is medeplichtig. Wie hier zwijgt is medeplichtig aan de stille misdaad die hier begaan wordt. Het gaat hier niet om de boerka. De boerka is een bijzaak. Het gaat hier om een eerste stap op een weg naar het systematisch afzonderen en uitdrijven van moslims en hun geloof. Niets minder dan dat! Het is het georganiseerd treiteren, beledigen en zwartmaken van een bevolkingsgroep. Hier wordt doelbewust haat gezaaid. En wie hier aan meedoet, is medeplichtig. Wie hier zwijgt is medeplichtig. Wie een stap zet op deze weg is medeverantwoordelijk voor waar deze weg uiteindelijk toe zal leiden. En het is niet zo, dat wij dit in de geschiedenis niet eerder hebben meegemaakt. Juist Nederland zou moeten weten waar dit toe leidt.

Het boerkaverbod is niet gemotiveerd met het oog op veiligheid of vrouwenonderdrukking. Het is uitsluitend te begrijpen als een eerste stap van zuivere haat tegenover moslims. Het is een puur discriminerende, puur symbolische en puur haatdragende eerste stap in de richting van uitsluiting. In wezen verschilt het boerkaverbod in niets van het verplichten van het dragen van Jodensterren tijdens het naziregime.

„Een volk dat voor tirannen zwicht zal meer dan lijf en goed verliezen, dan dooft het licht.”

Abdurrahmaan Kat Den Haag, 11 januari 2011