De gevaren van pornografie

31180

Vandaag de dag zijn we in onze Islamitische gemeenschap (gelukkig) ver genoeg om onze kinderen te voorzien van basale seksuele voorlichting waarbij de meeste ouders vaak ook duidelijk maken aan hun kinderen dat seks voor het huwelijk niet is toegestaan vanuit de Islam en wat de gevaren hiervan kunnen zijn.

Eén van de punten waar de meeste van ons in te kort schieten als het neerkomt op seksuele voorlichting, is het bespreekbaar maken van pornografie. En dat terwijl pornografie wereldwijd een steeds groter probleem begint te worden en inmiddels is verworden tot één van de grootste onlinemarkten. Helaas is vaak niet meer dan 1 druk op de knop nodig om toegang te krijgen tot een wereld vol duivelse praktijken en onrealistische fantasieën met enorm veel schade als gevolg.

Verschillende onderzoeken tonen aan dat kinderen steeds jonger in aanraking komen met de wereld van pornografie met catastrofale effecten als gevolg. Statistische cijfers tonen schrikbarende bevindingen aan waaronder:

 • 64% van de jongeren tussen 13 en 24 jaar bezoekt minimaal 1 keer per week pornografische websites
 • 49% van de jongens komt al voor hun 13e levensjaar in aanraking met hun eerste pornografische ervaring
 • Er is een significante stijging in het percentage tienermeisjes dat steeds meer porno bekijkt in tegenstelling tot vrouwen boven de 25 jaar.
 • Pornografie toont steeds vaker beelden die tegen de principes indruisen van de Islam en van de maatschappij in zijn geheel, zoals scenario’s die duiden op incest en andere extreme ziekelijke fantasieën die o.a. seksueel geweld en dwang richting vrouwen promoten.
 • Er is een significant verband gevonden tussen pornogebruik en de toename van verbaal en fysiek geweld door zowel mannen als vrouwen.
 • Pornografie kan resulteren in (latere) problemen op seksueel gebied, zoals een verstoord beeld van intieme relaties, vervroegde zaadlozing en erectieproblemen.
 • Het actief bekijken van porno kan leiden tot verslechtering van de intieme relaties en de mate van tevredenheid en voldoening.

Naast de bovenstaande empirische bevindingen zijn er talloze andere onderzoeken die constateren dat pornografie meer kapot maakt dan ons lief is. Maar nog belangrijker is het feit dat het idee van pornografie volledig indruist tegen de Islamitische principes die juist waken over de echtelijke intieme relaties, en seks tot iets maakt wat verbonden is aan liefde in plaats van een dierlijk verlangen.

Uiteraard heeft Allah ons dusdanig geschapen dat seksuele behoeftes behoren tot de aard van de mens, maar zoals gewoonlijk heeft de Islam ons richtlijnen gegeven over hoe wij hiermee moeten omgaan. En deze richtlijnen zijn glashelder.

We zien in onze hedendaagse Islamitische gemeenschap dat steeds meer vrouwen klagen over het online kijkgedrag van hun mannen en de onzekerheden die dit met zich meebrengt. Een veel gehoorde klacht is dat de vrouw zich onzeker voelt en het gevoel heeft dat zij niet “genoeg” is voor haar man. Deze (vaak onuitgesproken) onzekerheden die rondspoken in het hoofd van de vrouw kunnen vaak ernstige gevolgen hebben voor de intieme relatie tussen partners. Overigens is het zo dat niet alleen mannen zich schuldig maken aan pornografisch kijkgedrag, maar onderzoek toont wel aan dat zij significant meer en vaker gebruik maken van zulke websites.

Nu rijst de vraag: Hoe kunnen we onze kinderen beschermen en voorbereiden op deze verschrikkelijke onlinewereld waar ze ongetwijfeld over zullen horen of helaas zelfs mee in aanraking zullen komen?

Een kant en klaar antwoord op dit complexe maatschappelijke vraagstuk zullen we niet treffen, maar we kunnen wel handvatten putten uit onze religie en uit de pedagogiek, waarmee we aan de slag kunnen om onze kinderen weerbaar te maken.

 1. Allereerst dienen wij Allah constant te vragen om ons en onze kinderen te beschermen en te weerhouden van alles wat in tegenstrijd is met de Islam. Dit is een punt waar velen van ons in te kort schieten. Helaas heffen wij vaak pas onze handen op richting Allah als tegenspoed ons al heeft getroffen en we geen uitweg meer kunnen vinden. Het is aan ons om Hem te allen tijde te gedenken en Hem te smeken om slechtheden bij voorbaat al uit onze weg te houden.
 2. Het goede voorbeeld geven: Als ouder zijnde kunnen we onze kinderen het voorbeeld geven door bijvoorbeeld beelden die (licht) seksueel getint zijn te vermijden en hierbij ook uit te leggen dat dit niet oké is en uiteraard ook uitleggen waarom. Denk hierbij aan billboards op de weg, scenes in reclames, etc.
 3. Onlinegedrag van het kind goed monitoren en beperken: Uiteraard zal er een moment komen in het leven van je kind waarop hij/zij onbeperkt toegang tot het internet zal hebben en waarop je als ouder weinig tot geen controle meer hebt over wat je kind uitspookt op het web. Maar tot die tijd is het verstandig om de toegang tot het internet te beperken door bijvoorbeeld kinderbeperkingen op te leggen op het apparaat waar het kind gebruik van maakt.
 4. Praten. Vooral wanneer het kind de pubertijd nadert, is het van groot belang om dit gevoelige onderwerp aan te kaarten. Je kan hierbij bijvoorbeeld vragen stellen of het kind wel eens iets heeft gehoord over “vieze” dingen op het internet. De kans is namelijk groot dat het onderwerp al eerder ter sprake is gekomen op het schoolplein. Je zult je verbazen over wat kinderen onderling allemaal al bespreken! Het is belangrijk om in kaart te brengen wat je kind hier al over weet of heeft meegekregen zodat je hier als ouder op kunt inspelen.
 5. Bezig blijven met zaken die het hart verzachten: Het is van essentieel belang dat zowel ouders als kinderen zich zoveel mogelijk bezighouden met zaken die het hart verzachten en de mens weerhouden van zondigen. Een voorbeeld hiervan is het gebed. Allah zegt namelijk in de Koran (interpretatie van de betekenis):

“Draag voor wat aan jou (o Mohammed) is geopenbaard van het Boek, en onderhoud het gebed. Waarlijk, het gebed houdt af van de verdorvenheid en het slechte. En het gedenken van Allah is zeker het grootst. En Allah weet wat jullie doen.”

(Soerat al-ʿAnkaboet: 45)

Tot slot vragen we Allah om eenieder van ons te beschermen tegen de verleidingen van het wereldse en ons in staat te stellen het goede te verrichten en ons te doen behoren tot de mensen van het Paradijs.

Ik vraag Allah om onze kinderen te doen opgroeien tot een generatie moslims vol goedheid en zegeningen.

Diya Metalsi

 

 

Referenties:
 • Chiara Sabina, Janis Wolak, and David Finkelhor, “The Nature and Dynamics of Internet Pornography Exposure for Youth,” CyberPsychology & Behavior 11, no. 6 (2008):691–693.
 • Chyng Sun, Ana Bridges, Jennifer Johnson, and Matt Ezzell, “Pornography and the Male Sexual Script: An Analysis of Consumption and Sexual Relations,” Archives of Sexual Behavior 45, no. 4 (May, 2016): 983–94.
 • Robert Peters, “How Adult Pornography Contributes to Sexual Exploitation of Children” (September 2009); Foubert, ibid; Ana Bridges, Robert Wosnitzer, Erica Scharrer, Chyng Sun, and Rachael Liberman, “Aggression and Sexual Behavior in Best-Selling Pornography Videos: A Content Analysis Update,” Violence Against Women 16, no. 10 (2010): 1065-1085; Gail Dines, ibid.
 • Barna Group, “News Conference on Barna’s New Study: ‘The Porn Phenomenon,’” (January 15, 2016), https://www.barna.org/blog/culture-media/barna-group/porn-press-conference#.VrS9OrSJndl (accessed June 27, 2016).
 • Paul J. Wright, Robert S. Tokunaga, and Ashley Kraus, “A Meta-Analysis of Pornography Consumption and Actual Acts of Sexual Aggression in General Population Studies,” Journal of Communication 66, no. 1 (February 2016): 183–205.
 • Interpretatie van de betekenissen van de Koran, Aboe Ismail en studenten.