De Islam is bij de tijd

8550
Inderdaad de titel verraadt het al, u treft hier wéér, en waarschijnlijk al het zoveelste artikel, over de Islam. Maar wees vooral niet teleurgesteld, het onderwerp zal dit keer absoluut een andere wending hebben. Uitgangspunt zal dit keer zijn dat de Islam vanuit een objectief perspectief zal worden belicht, er zal antwoord gegeven worden op de vraag: Wat houdt de Islam in realiteit in, Waar geloven moslims nou eigenlijk in en wat is de kracht van de Islam?
De Islam, oftewel de overgave aan Allah, de Verhevene, draagt de mens op om te leven volgens het heilige Boek; de Koran die aan de laatste der profeten Mohammed (vrede zij met hem) is geopenbaard en zijn levenswijze vastgesteld in overleveringen, de Soennah, als zijnde een leidraad hiertoe. De Islam is een monotheïstische religie (in het Arabisch Tawhied genoemd) die uitgaat van het volgende simpele levensdoel: de mens is enkel geschapen voor de aanbidding van Allah, de Verhevene, en niets of niemand buiten Hem. Allah is de Schepper en Voorziener van alles en dit wordt bevestigd door de ratio, waarneming, natuurlijke aanleg en door het geloof. Dit stuk is voornamelijk gebaseerd op het geloof.
Even ter herhaling; niemand buiten Allah in het heelal, heeft recht om aanbeden te worden. Het monotheïsme heeft betrekking op het geloven in de Eenheid van de Namen en Eigenschappen van Allah, de Eenheid van Allah in Zijn Heerschappij en de Eenheid van Allah in Zijn Aanbidding. Het geloof van de moslims bestaat daarnaast uit het geloven in vijf andere zaken naast het geloven in Allah, namelijk: het geloven in Zijn Engelen, Boeken, Boodschappers, in de laatste Dag en in de Voorbeschikking, zowel het goede als het slechte daarvan.
De beloning van het aanbidden van Allah is de Tevredenheid van Hem en met Zijn Barmhartigheid zal de mens het Paradijs betreden. Om hieraan gehoor te geven dient de moslim zich in eerste instantie te houden aan de vijf hoekstenen waarop deze religie gebaseerd is. De geloofsbelijdenis, oftewel het getuigen dat er geen God is naast Allah en dat Mohammed (vrede zij met hem) Zijn Boodschapper is, is de belangrijkste hoeksteen, omdat het de Tawhied bevestigt. Het uitspreken van deze geloofsbelijdenis dient dan ook te geschieden met innerlijke oprechte overtuiging en omgezet te worden in daden.
De in de vorige zin bedoelde daden zijn onder andere terug te vinden in de vier overige, maar tevens belangrijke, hoekstenen van de Islam: het gebed, het geven van aalmoezen aan de armen, het vasten in de maand Ramadan en tot slot het verrichten van de bedevaart naar Mekka minstens eenmaal in het leven indien de persoon in kwestie hier lichamelijk en financieel toe in staat is.
De Boodschap van de Islam is neergedaald voor de gehele mensheid en is niet gebonden aan een bepaalde maatschappij, tijdperk of omgeving noch aan klasse, huidskleur, ras of geslacht. Onderscheid wordt enkel en alleen gemaakt op basis van daden en gedrag.
De kracht van de Islam zit hem in het feit dat het meer is dan een religie; het is een allesomvattende levenswijze die regelgeving bevat voor alle fasen van het menselijke leven, vanaf de wieg tot aan het graf en zelfs daaraan voorbij, in het Hiernamaals. Een levenswijze die alle facetten van de maatschappij beslaat en welke van nut is in verschillende takken van wetenschap. Bovendien reglementeert de Islam zelfs de kleinste details van het alledaagse leven; zelfs de etiketten van het toiletteren. De Islam geeft elk schepsels haar recht, geen enkel schepsel is ontdaan van recht op rechtvaardigheid en respect.
Kortom, kracht van de Islam bevindt zich in het feit dat zij allesomvattend is en alles en iedereen beslaat. Het is een universele levenswijze die getuigt van simpelheid. Het is een levenswijze met als kern de aanbidding van Allah, de Enige. Een levenswijze die van toepassing is op elk tijdperk en die daarom wèlbij de tijd is en blijft.