Echte liefde!

16431
Liefde. Wat is er mooier dan liefde? Liefde is misschien het mooiste wat er is. Iedereen verlangt er naar. Iedereen heeft het nodig. Niemand kan zonder. Al zou je alles hebben van de hele wereld, zonder liefde ben je nergens en heb je niets. Iedereen zou alles geven om de liefde maar te bezitten. Maar liefde kan je niet bezitten. Je kan het alleen geven. En des te meer je geeft, des te meer je krijgt. Het is het mooiste gevoel dat iemand kan ervaren. Wie van ons heeft geen behoefte aan liefde?
Beste broeders en zusters. De Islam is het antwoord. De Islam is de godsdienst van de liefde. De ware liefde. Niet de liefde die te koop is. Niet de plichtmatige liefde. Niet de liefde van de lege handen. Niet de schijnbare liefde, maar de echte liefde. De oprechte liefde van het hart. De stromende en levende. De levenschenkende. Dat is de ware liefde. Dat is de liefde die ons gegeven is door Allah. Dat is de liefde die Hij voor ons heeft en die wij mogen delen met elkaar. Allah, de Verhevene, heeft hierover gezegd (interpretatie van de betekenis):
“Allah zal mensen voortbrengen die Hij liefheeft en zij hebben Hem lief.”
(Soerat al-Maa’idah: 54)
En Hij zegt (interpretatie van de betekenis):
“Zeg (O Mohammed): ,,Als jullie echt van Allah houden, volg mij, en Allah zal van jullie houden en jullie zonden vergeven.”
(Soerat Aali cImraan: 31)
En (interpretatie van de betekenis):
“En het behoort tot Zijn tekenen, dat Hij van jullie eigen soort echtgenoten heeft geschapen, opdat jullie rust bij haar vinden. En Hij bracht tussen jullie liefde en barmhartigheid.”
(Soerat ar-Roem: 21)
Dit is de echte liefde. Het is de liefde die zich voordeed tussen onze geliefde Profeet (vrede zij met hem) en cAa’ishah, de dochter van Aboe Bakr (moge Allah weltevreden zijn met hen beide). Onze Profeet (vrede zij met hem) had een grote liefde voor cAa’ishah. Echt en oprecht. Toen cAmr ibn ul-cAas (moge Allah weltevreden zijn met hem) aan de Profeet (vrede zij met hem) vroeg van wie hij het meest hield, antwoordde hij meteen: cAa’ishah!
Laten we deze echte liefde verwerkelijken en tevens beseffen dat het hoogtepunt hiervan de liefde is voor Allah. Allah zegt immers (interpretatie van de betekenis):
“Maar zij die geloven koesteren de meeste liefde voor Allah.”
(Soerat al-Baqarah: 165)
Ons geloof is liefde. En dat houdt in dat wij ook houden van onze beminde Boodschapper Mohammed (vrede zij met hem). De Profeet (vrede zij met hem) die voor ons op de Dag des Oordeels zal bemiddelen. De dag waarop alle andere profeten de mensen uiteindelijk naar hem zullen doorverwijzen. En hij (vrede zij met hem) zal zeggen: “Mijn gemeenschap, mijn gemeenschap!”