Een held

5433

De winnaar van de schrijfwedstrijd van de afgelopen conferentie 'Mijn Helden' is inmiddels bekend en de winnende column staat hieronder. We willen hierbij ook iedereen bedanken die mee heeft gedaan aan deze actie. Moge Allah jullie allen voor jullie inzet belonen.

Team al-Yaqeen

———————————————————————————————————————–

Een held.. Daar waar het woordenboek het woord definieert met: ’Dapper man, iemand die heel knap of goed is in iets’ begint de zoektocht naar mijn held. De aarde herbergt vele lichamen van personen die helden waren en nog steeds zijn, terwijl zij reeds zijn heengegaan, leeft hetgeen zij bezaten aan kunde en moed voort. Mijn held is hij wiens naam generaties lang genoemd wordt en hij geroemd wordt om wie hij was. Mijn held is hij in wiens voetsporen ik probeer te treden, wetend dat het niet lukken zal..

Het leven is vergankelijk en alles hier op aarde is afhankelijk van Hem, Hij die de hemelen en de aarde schiep, de mens vormde en hem onderhield. Hij die het Boek heeft doen neerdalen als leidraad voor wie leiding wenst. Hij die het Boek heeft doen neerdalen op het hart van mijn held, waarna deze zich heeft gevestigd in de harten van de mensen.

Het boek.. Mijn gedachten dwalen af naar het woordenboek waar ik mijn zoektocht begonnen ben. Ik pak mijn vulpen en blader vluchtig naar de bladzijde waar het woord ‘held’ zich begaf. Ik zet een streep door ‘’Dapper man, iemand die heel knap of goed is in iets’’ en schrijf de naam van mijn held: Mohammed!

Mijn held is hij die de openbaring ontving op zijn veertigste levensjaar. Mijn held is hij die drieëntwintig jaar lang de mensheid uitnodigde naar de boodschap die nederdaalde vanuit de hemelen. De boodschap die op zijn drieënzestigste tot een einde kwam met het vers: ‘En vreest de Dag waarop jullie tot Allah teruggevoerd zullen worden: dan zal iedere ziel beloond worden voor wat zij verricht heeft en zij zullen niet onrechtvaardig behandeld worden’.

Ik vervolg mijn zoektocht en kom uit bij een uiterst interessant stuk waarbij een onderzoeksinstituut formuleerde dat de wereld 1.57 miljard moslims telt. Het was mijn held die aan het begon stond van dit.. De naam van mijn held is ’s werelds meest voorkomende naam, dat getuigt van de liefde die inherent is aan zijn persoonlijkheid. Het is zijn persoonlijkheid die omschreven werd als een wandelende Quraan. Hij die op zijn beurt in de Quraan omgeschreven werd met het vers: ‘En voorwaar, jij beschikt over een hoogstaand karakter’. Mijn held, jouw held, onze held..

Winnaar columnwedstrijd conferentie 'Mijn Helden' 2012 25 oktober 2012