Fijne zomervakantie!

6977
Aangezien het weer zomer is, willen wij onszelf en onze broeders en zusters een aantal adviezen meegeven om de zomervakantie zonder problemen door te komen.
*
Ons eerste advies is dat wij Allah, de Verhevene, dienen te vrezen waar we ons ook bevinden. Zo heeft onze weledele Profeet (vrede zij met hem) gezegd: “Vrees Allah waar je je ook bevindt. Verricht na elke zonde een goede daad die het (de zonde) zal wissen en benader de mensen met een goed gedrag.”
(Tirmidhi)
Vrees voor Allah kan je verwezenlijken door goede daden te verrichten om daarmee het Welbehagen van Allah te verwerven en de slechte daden te laten uit angst voor Zijn Bestraffing. Handel zo dat je zal behoren tot degenen over wie Allah zegt (interpretatie van de betekenis):
“Zeker, wie Allah vreest en geduldig is: Zeker, Allah doet de beloning van de weldoeners niet verloren gaan.”
(Soerat Yoesoef: 20)
En (interpretatie van de betekenis):
“Zeker, Allah is met degenen die (Hem) vrezen en met degenen die weldoeners zijn.”
(Soerat an-Nahl: 128)
En (interpretatie van de betekenis):
“Voor wie Allah vreest zal Hij zijn zaak makkelijk maken.”
(Soerat at-Talaaq: 4)
*
Beste broeder, laten we een voorbeeld nemen aan onze Profeet Yoesoef die door de beeldschone vrouw van de koning verleid en uitgenodigd werd tot het plegen van ontucht. Hij weigerde en antwoordde (interpretatie van de betekenis):
“Hij (Yoessoef) zei: ,,Ik zoek mijn toevlucht bij Allah. Voorwaar, Hij is mijn Heer, Hij heeft mij mijn beste plaats gegeven. Waarlijk, de onrechtplegers zullen niet slagen.”
(Soerat Yoesoef: 23)
*
Beste zuster, laten we een voorbeeld nemen aan cAa’ishah, de vrome vrouw van de Profeet, die door de hypocrieten van ontucht werd beschuldigd waarna ze door de Heer van de aarde en de hemelen werd vrij gesproken van deze daad:
“Degenen die de laster naar voren brachten zijn een groep onder jullie. Denkt niet dat het slecht voor jullie is. Integendeel, het is goed voor jullie.”
(Soerat an-Noer: 11)
*
Het beste waar we deze zomervakantie mee kunnen doorbrengen is het Boek van Allah. Laten we de Koran lezen en deze overpeinzen. Laten we zoveel mogelijk delen daarvan memoriseren. We willen degenen die Islamitische lessen gedurende het jaar hebben genoten, adviseren om – eventueel samen met andere klasgenoten – de stof te herhalen. Zo zal de kennis zich in hun hart verankeren.
*
Voor degene die naar verre landen zullen reizen. Ons advies aan hen is om de hitte van de zon niet als gelegenheid te nemen om zonden te plegen. Laat de hitte jou doen herinneren aan de hitte van het Hellevuur. Zo zegt Allah (interpretatie van de betekenis):
“Zeg: ,,De hitte van de Hel is erger dan zij kunnen begrijpen.”
(Soerat at-Tawbah: 81)
Ten slotte vragen wij Allah, de Verhevene, om deze mensen tijdens hun reis van elke kwaad te behoeden en hun veilig en gezond te laten terugkeren.
Team al-Yaqeen wenst iedereen een fijne zomer toe. Wij vragen Allah ons van zonden af te houden en al onze tijd te besteden in aanbidding van Hem.
Team al-Yaqeen