Gewaande kalifaatschap

4434

Als je denkt alles te hebben gezien, blijkt het toch een graadje erger te kunnen. Mensen die in de naam van de Islam uit het niets een kalifaatschap uitroepen en dit vieren met het verketteren en afslachten van moslims, waaronder ook Ahl us-Soennah. Zonder eerlijk proces en belastend bewijs worden grote scharen mensen naar de galgen geleid om daaraan opgeknoopt te worden. Plotseling werpt iemand zich als Kalief op en eist van iedereen onderdanigheid en respect. Wie niet gehoorzaamt, wordt een kopje kleiner gemaakt.

Een kalifaatschap die haar bestaan te danken heeft aan mensen zoals Daacish en zijn volgers kan niets goeds voortbrengen. Het is eerder een nachtmerrie dan een droom. Het is een bloeddorstige machine waarvan de sporen zichtbaar zijn in landen zoals Syrië en Irak. Het is een vesting die gebouwd is op een verdorven ideologie. Een ideologie met uitbanning en verkettering van moslims als gevolg. Iedereen wordt gezien als een handlanger van de vijand en dus iedereen moet dood. Wie niet dood wil, moet de eed afleggen bij de vermeende Kalief. Weigeren is geen optie zoals in de oprichtingsverklaring van de kalifaatschap valt te lezen.

De ideologie van Daacish en zijn kornuiten is een wolf in schaapskleren. Het pretendeert vrede en barmhartigheid te verkondigen, maar diep van binnen is er een sterk verlangen naar chaos en anarchie. Het is een ideologie die de fundamenten van de Islam ondermijnt en de mensen de stuipen op het lijf jaagt. Geen enkel weldenkend mens wenst zich te associëren met de bloedige opmars van deze afgedwaalde groepering, laat staan dat hij daarmee sympathiseert.

Hoe kan iemand een sympathisant zijn van een beweging die in de naam van de islam onze kinderen van hun eigen moeders en vaders vervreemdt en naar conflictgebieden lokt om ze vervolgens als zelfmoordsoldaatjes in te zetten om dood en verderf te zaaien? Hoe kun je als moslim begrip opbrengen voor een groepering die in de naam van jihad onze dochters in hun eentje hele werelddelen laat afreizen om als ‘jihadbruid’ aan de slag te gaan? Waar in de biografie van de Profeet (vrede zij met hem) en die van de metgezellen vinden dit soort duistere figuren een precedent waarop zij zich kunnen beroepen? Sinds wanneer zijn de verschrikkelijkheden die wij dagelijks zien en horen en die van de hand van deze mensen komen onderdeel geworden van de Islam?

Het is een trend geworden voor velen om vandaag de dag het geloof als troefkaart in te zetten om persoonlijke doelen te verwezenlijken. Alles is kennelijk geoorloofd om kalief te worden en mensen naar je pijpen te laten dansen. Je kunt zeggen dat ze het voorbeeld hebben gevolgd van de Khawaaridj die in de tijd van de echte kalifaatschap het bloedvergieten tot een kunst hebben verheven. Ze waanden zich heer en meester en stonden het zichzelf toe om de oorlog te verklaren aan alle metgezellen, waaronder ook de echte kalief cAli. Want ze waren per slot ‘de enige moslims op aarde’.

Niemand ontkent dat er ooit een kalifaatschap komt, maar de overleveringen van de Profeet (vrede zij met hem) leren dat het één zal zijn die staat voor rechtvaardigheid, weldadigheid en barmhartigheid. En wie naar deze gewaande kalifaatschap kijkt, ziet niets terug van die mooie karakteristieken. Je ziet alleen maar somberheid, zwartgalligheid en heel veel ellende. Moge Allah ons en onze kinderen behoeden!

Bestuur stichting as-Soennah en
Sheikh dr. Rachid Nafi
9 juli 2014

Gewaande kalifaatschap

13603

Als je denkt alles te hebben gezien, blijkt het toch een graadje erger te kunnen. Mensen die in de naam van de Islam uit het niets een kalifaatschap uitroepen en dit vieren met het verketteren en afslachten van moslims, waaronder ook Ahl us-Soennah. Zonder eerlijk proces en belastend bewijs worden grote scharen mensen naar de galgen geleid om daaraan opgeknoopt te worden. Plotseling werpt iemand zich als Kalief op en eist van iedereen onderdanigheid en respect. Wie niet gehoorzaamt, wordt een kopje kleiner gemaakt.

Een kalifaatschap die haar bestaan te danken heeft aan mensen zoals Daacish en zijn volgers kan niets goeds voortbrengen. Het is eerder een nachtmerrie dan een droom. Het is een bloeddorstige machine waarvan de sporen zichtbaar zijn in landen zoals Syrië en Irak. Het is een vesting die gebouwd is op een verdorven ideologie. Een ideologie met uitbanning en verkettering van moslims als gevolg. Iedereen wordt gezien als een handlanger van de vijand en dus iedereen moet dood. Wie niet dood wil, moet de eed afleggen bij de vermeende Kalief. Weigeren is geen optie zoals in de oprichtingsverklaring van de kalifaatschap valt te lezen.

De ideologie van Daacish en zijn kornuiten is een wolf in schaapskleren. Het pretendeert vrede en barmhartigheid te verkondigen, maar diep van binnen is er een sterk verlangen naar chaos en anarchie. Het is een ideologie die de fundamenten van de Islam ondermijnt en de mensen de stuipen op het lijf jaagt. Geen enkel weldenkend mens wenst zich te associëren met de bloedige opmars van deze afgedwaalde groepering, laat staan dat hij daarmee sympathiseert.

Hoe kan iemand een sympathisant zijn van een beweging die in de naam van de islam onze kinderen van hun eigen moeders en vaders vervreemdt en naar conflictgebieden lokt om ze vervolgens als zelfmoordsoldaatjes in te zetten om dood en verderf te zaaien? Hoe kun je als moslim begrip opbrengen voor een groepering die in de naam van jihad onze dochters in hun eentje hele werelddelen laat afreizen om als ‘jihadbruid’ aan de slag te gaan? Waar in de biografie van de Profeet (vrede zij met hem) en die van de metgezellen vinden dit soort duistere figuren een precedent waarop zij zich kunnen beroepen? Sinds wanneer zijn de verschrikkelijkheden die wij dagelijks zien en horen en die van de hand van deze mensen komen onderdeel geworden van de Islam?

Het is een trend geworden voor velen om vandaag de dag het geloof als troefkaart in te zetten om persoonlijke doelen te verwezenlijken. Alles is kennelijk geoorloofd om kalief te worden en mensen naar je pijpen te laten dansen. Je kunt zeggen dat ze het voorbeeld hebben gevolgd van de Khawaaridj die in de tijd van de echte kalifaatschap het bloedvergieten tot een kunst hebben verheven. Ze waanden zich heer en meester en stonden het zichzelf toe om de oorlog te verklaren aan alle metgezellen, waaronder ook de echte kalief cAli. Want ze waren per slot ‘de enige moslims op aarde’.

Niemand ontkent dat er ooit een kalifaatschap komt, maar de overleveringen van de Profeet (vrede zij met hem) leren dat het één zal zijn die staat voor rechtvaardigheid, weldadigheid en barmhartigheid. En wie naar deze gewaande kalifaatschap kijkt, ziet niets terug van die mooie karakteristieken. Je ziet alleen maar somberheid, zwartgalligheid en heel veel ellende. Moge Allah ons en onze kinderen behoeden!

Bestuur stichting as-Soennah en
Sheikh dr. Rachid Nafi
9 juli 2014