Gezamenlijk douchen op scholen

16446

Openbare basisscholen oorzaak van moreel verval?

Zoals iedere ouder bezocht ik basisscholen om te peilen of deze geschikt waren voor mijn zoontje van vier. Want wees nou eerlijk, elke verstandige ouder wilt toch het beste voor zijn kinderen?

Ik bezocht twee basisscholen. Beide scholen hadden veel gemeen en stonden beiden goed aangeschreven bij de gemeente. Eén minpunt, namelijk het gezamenlijk douchen. De Islam gebiedt ons dat we onze kinderen van jongs af aan leren kuis te zijn. Dit schaamtegevoel is de mens eigen. Het is bekend dat ook Adam en Eva zich direct met bladen van bomen bedekten, toen zij naakt op aarde werden geplaatst. Deze natuurlijke aanleg zit dus bij ons allen ingeplant.

Het lijkt erop dat sommige hedendaagse basisscholen deze natuurlijke aanleg aan banden willen leggen. Het verschil lag hem niet in de vorm, want daar waren ze gelijk in: jongens en meisjes apart, maar wel poedelnaakt. Een broekje om de kuisheid te bewaren was uit den boze. Het verschil lag hem echter in de stelligheid van beide basisscholen.

De tweede basisschool, de Drentse Hoek in Den Haag, was hier soepeler in en verzekerde mij dat gezamenlijk douchen pas in groep 3 ter sprake kwam. We hoefden ons dus geen zorgen te maken. Sterker nog, ons werd verzekerd dat er een oplossing gezocht zou worden. Ik hoefde me vooral geen zorgen te maken en mijn zoon kon probleemloos worden ingeschreven. Ze hadden immers nog te weinig leerlingen, dus iedere inschrijving was goud waard.

Na een verstreken 1,5 jaar was het dan zover: mijn zoon kwam in groep 3. Ondertussen had de school al voldoende leerlingen geworven. Het onderwerp gezamenlijk douchen werd aangesneden op de oudereninformatiedag en dat was voor mij het signaal om de afspraak met de directrice weer onder de aandacht te brengen. En nu kwam de aap uit de mouw. Er werd helemaal geen oplossing gezocht voor mijn zoon. Niet douchen zat er niet in, omdat dit niet hygiënisch is.

Ik woon letterlijk twee minuten van de plek waar gezamenlijk gedoucht wordt en bood de oplossing aan om mijn kind dan gewoon thuis te douchen. Maar mijn aangeboden oplossing werd in de wind geslagen met het argument dat dan het hek van de dam is. Kortom, als mijn zoon niet poedelnaakt gaat douchen, dan is er geen plek voor hem op school. Ze leken ineens niet meer zo happig op het werven/behouden van leerlingen.

Vorige week kregen we een informatiebriefje met de quote van de week: “Iedereen is anders en daar houden we rekening mee”. Hypocriete uitspraak voor een school die zich vervolgens zo tegen ons gedraagt. Verbazingwekkend! Ook wanneer zij zich beseffen dat wij ons kind moeten teleurstellen en zij er zelf niets aan willen doen, nu er genoeg geld in het laatje komt.

Wat wel erg pijn doet, is de houding van andere moslimouders. Sommige ouders zien het probleem werkelijk niet in en bij andere ouders zit het gevoelsmatig niet lekker, maar willen dit niet uitspreken. Het is pijnlijk om te zien hoe andere broeders en zusters gebukt gaan onder deze onzedelijke regel. De zwakheid van sommige stenen, maakt het totale gebouw zwak en kan daardoor makkelijk instorten. Hoe kan het zijn dat deze ouders de plicht, direct afkomstig van Allah, op het aanleren van kuisheid ondergeschikt stellen aan de plichten van de school?! Een schoolse plicht die naar mijns inziens volgens ieder weldenkend mens verwerpelijk is. Wat is er nu op tegen om mijn zoontje in zijn onderbroek te laten douchen? Om alle kinderen in hun onderbroek te laten douchen? Ook in een zwembad doucht een kind in zijn zwemkleding.

Ouders zouden één front moeten vormen en een halt toeroepen aan deze onzedelijke trend: het afleren van de natuurlijke schaamte.

Beste ouder, wees u ervan bewust dat het makkelijker is om iets aan te leren dan iets af te leren. Wees u ervan bewust dat wanneer kuisheid bij uw kind ontbreekt, dit later een grote kopzorg voor u zal zijn. Wees u ervan bewust dat u de hoeder bent van uw gezin en iedere hoeder op de Dag des Oordeels verantwoording moet afleggen over datgene waarover hij hoedt. De Profeet (vrede zij met hem) zegt immers: “De man is de hoeder van zijn gezin en hij is verantwoordelijk voor degenen die onder zijn hoede vallen. En de vrouw is hoedster binnen het huis van haar man en is daar verantwoordelijk voor.”

(al-Boekhaari en Moeslim)

Ik ga dus voor mijn kind op zoek naar een andere school die werkelijk eer doet aan de slogan “Iedereen is anders en daar houden we rekening mee”. Ik hoop dat andere ouders mij hierin zullen volgen en zich niet onderdanig opstellen aan andere niet Hemelse regels. Ik kan er niet mee leven wetende dat ik niet mijn best heb gedaan mijn kind de kuisheidsregels aan te leren. Ik kan mij over dit punt in ieder geval met goed geweten bij Allah verantwoorden.

Ingezonden door een vader