Helse hitte

13523

Sheikh dr. Rachid Naafic heeft gedurende de vrijdagspreek stilgestaan bij de leerstellingen die getrokken kunnen worden uit de zomerperiode. Hij maakte duidelijk dat de verleidingen en beproevingen daarvan het bewustzijn van de dienaar, ten opzichte van de Dag des Oordeels, versterken. Juist deze periode confronteert de mens met zijn zwakheden. Wij zijn niet eens opgewassen tegen de hitte van de zomer, laat staan die van de Hel.

De Sheikh geeft vervolgens aan dat Allah het Hellevuur heeft opgedragen om tweemaal per jaar te ontluchten. Eén keer in de zomer en één keer in de winter. De Profeet Mohammed (vrede zij met hem) zegt: “Het Hellevuur deed haar beklag bij haar Heer en zei: “Ik eet mijzelf op.” Allah gaf het Hellevuur toen toestemming om zich tweemaal te ontluchten. Eenmaal in de winterperiode en eenmaal in de zomerperiode. Dit is wat de hitte veroorzaakt in de zomerperiode en de strenge kou van de winterperiode.

(alBoekhaarie)

Deze overlevering laat zien hoe zwak wij zijn. Wij kunnen niet eens de ontluchting van het Hellevuurweerstaan. Wij schreeuwen om verkoeling. Onze auto’s, huizen en moskeeën zijn uitgerust met airconditioning.

Tijdens de preek komt ook de kleding van sommige vrouwen aan bod. Vrouwen die zich naakt doch gekleed op straat begeven. Vrouwen die getooid gaan in doorschijnende kledingstukken.

De Sheikh zegt hierover: “Weinig mannen zijn in staat zich hiervan af te wenden. Alleen degene die begunstigd is, is opgewassen hiertegen. Echter, op de Dag des Oordeels zullen zowel de mannen als de vrouwen naakt verschijnen. Toch zullen zij geen oog hebben voor elkaar. Zij zijn alleen bezig met hun verantwoording jegens Allah.”

Zoals de Boodschapper van Allah heeft laten weten aan cAa’ishah (moge Allah Weltevreden met haar zijn): “De mensen zullen verzameld worden, blootsvoets, naakt en onbesneden.” cAa’ishah vroeg daarop aan de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem): “O Boodschapper van Allah, zullen de mannen en de vrouwen naar elkaar kijken?” Hierop zei hij:“De situatie zal te moeilijk voor hen zijn om er aandacht aan te besteden.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Verder vertelt de Sheikh dat de hitte op de Dag des Oordeels niet te vergelijken is met de hitte die wij vandaag de dag kennen. De Profeet (vrede zij met hem) laat weten dat de zon op de Dag des Oordeels op een afstand van de mens staat die gelijk is aan de lengte van het stokje waarmee de vrouwen Koehl (een soort oogpotlood) aanbrengen.

Tot slot herinnert de Sheikh ons aan de zeven groepen mensen die in aanmerking komen voor de schaduw van Allah, op de Dag die geen schaduw kent, namelijk:

1. Een rechtvaardige leider;

2. Een jongeling die opgegroeid is met het (oprecht) aanbidden van Allah (vanaf zijn jeugd);

3. Een man van wie zijn hart aan de moskee is verbonden;

4. Twee personen die omwille van Allah van elkaar houden en die elkaar ontmoeten en elkaar verlaten vanwege de Zaak van Allah;

5. Een man die door een mooie vrouw met een hoge status verleid wordt tot onwettige geslachtsgemeenschap en zegt: “Ik vrees Allah.”;

6. Iemand die in het geheim liefdadigheid geeft, zodanig dat zijn linkerhand niet weet wat zijn rechterhand gegeven heeft;

7. Degene die in afzondering Allah gedenkt, terwijl zijn tranen vloeien.

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Bron:Sheikh dr. Rachid Naafic, vrijdagpreek 25 mei 2012, moskee as-Soennah.

http://www.youtube.com/watch?v=9LUXe65hU7s&feature=relmfu

Team al-Yaqeen 9 juli 2012