Het geheim van de donder

23541

Vannacht om 01:55 werd ik opgeschrikt door een oorverdovende knal gevolgd door knetterende geluiden. Zo’n harde donder heb ik nooit eerder gehoord. Als een bezetene stond ik op en zei de Doeʿaa’ op die de moslim hoort te zeggen bij onweer:

سُبْحَانَ الَّذِي يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ

“Verheven is Degene Die door de donder wordt verheerlijkt met Zijn Lofuitingen, en (ook) de Engelen (doen dit), uit vrees voor Hem.”

Ik liep vervolgens naar de slaapkamer van de kinderen om poolshoogte te nemen. Gelukkig sliepen zij zo diep dat zij niet wakker schrokken.

Ik ben maar terug gaan slapen met dat heerlijke regengeluid buiten.

Behalve de schrik, heeft de donder ook voor een explosie van vragen in mijn hoofd gezorgd. Ik raakte nieuwsgierig over de geheimen van dit natuurfenomeen.

Hoe ontstaat donder? Wie doet dat eigenlijk? Hoe moet ik mij opstellen? En wat zeker niet onbelangrijk is, is de vraag: Waarom dondert het?

Ik ben met al deze vragen meteen aan de slag gegaan na het ochtendgebed. Ik wilde de geheimen van de donder en bliksem zien te ontrafelen. Dus ben ik maar op internet gaan zoeken naar betrouwbare informatie over de donder.

Hoe ontstaat donder?

Onweer is opgebouwd uit twee elementen, de donder en de bliksem, welke ontstaan door een elektrische stroom. De atmosfeer is eigenlijk altijd elektrisch geladen, negatief onderin en positief bovenin. De elektriciteit ontstaat eigenlijk pas echt als er een temperatuurverschil van minimaal 40° C is tussen de grond en 5 km hoogte.

Onweer ontstaat door verschillende elektrische ladingen van kleinere druppels en grotere ijsdruppels in een wolk. Doordat de zon de aarde verwarmt, ontstaat er een stijgstroom naar boven. De kleine positief geladen druppels in een wolk neemt deze mee naar boven, de zwaardere ijsdruppels die een negatieve lading hebben, blijven onderin de wolk hangen. Doordat het temperatuurverschil in de wolk boven positief en beneden negatief zo groot wordt, ontstaat een elektrische lading, opgewekt door het spanningsverschil, en dus onweer.[1]

Dit was voor mij zeer nuttige informatie waar ikzelf wijzer van ben geworden. Maar naar mijn gevoel miste ik iets essentieels. Deze tekst en uitleg staat namelijk niet in verhouding met de intensiteit van deze oorverdovende knal en de grote indrukken die het achterlaat. Er wordt tot mijn teleurstelling op het hele webnet uitvoerig ingegaan op het antwoord hoe de donder ontstaat maar nergens kun je lezen waarom het dondert.

De logicaleer zegt namelijk dat elk gevolg een oorzaak heeft. En achter elke oorzaak staat een veroorzaker. Wie is deze veroorzaker dan? Dit is dus de vraag waar ik nog geen antwoord op heb gevonden. Toen realiseerde ik me dat de moderne wetenschap bewust het noemen van de veroorzaker vermijdt. Men wil ons doen geloven dat de materie de veroorzaker is. Men vermijdt dus bewust om God (Allah) te koppelen aan dit fascinerende natuurverschijnsel. Ik was inderdaad vergeten dat de moderne wetenschappers het woord God liever kwijt dan rijk zijn. Dat is dan ook de reden waarom elk natuur- en weersverschijnsel ontdaan wordt van de Wijsheid, Kracht en Macht van God.

Maar God (Allah) blijft telkens Zijn Tekenen, zowel in de horizon als in onszelf aan ons tonen totdat het voor iedereen duidelijk wordt dat Hij en Zijn Woorden de waarheid zijn.

Ik heb ondertussen nog geen bevredigende antwoorden op mijn vragen gekregen. Om de geheimen van donder en bliksem te ontrafelen en het antwoord op de waaromvraag te krijgen, moest ik mij wenden tot de Woorden van deze God (Allah). De Koran dus.

Ik weet dat er een hele soera in de Koran bestaat die ar-Raʿd (de donder) heet. Ik ging daarom op onderzoek uit en ging heel gericht op zoek naar twee bewuste verzen in deze soera. Ik heb verschillende exegeseboeken, overleveringen van de Profeet (vrede zij met hem) erop na geslagen en verschillende uitleggen gelezen. Ik kwam, alle Lof zijn Allah, tot grote ontdekkingen. Ik trof een schat aan nuttige informatie en feiten. Ik werd er zelfs van ontroerd. Deze twee verzen met hun uitleg erbij hebben mij zowel angst als hoop ingeboezemd.

Deze twee verzen maakten mij bewuster van de Wijsheid en Kracht van Allah.
Deze twee verzen maakten mij trotser dat ik in Allah geloof!

Beste lezer, ik weet dat jij nu ongeduldig bent geworden en heel benieuwd bent naar deze twee verzen. Ik ga je niet langer ophouden, hier zijn ze dan:

هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ (12وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ

“Hij is Degene Die de bliksem aan jullie laat zien om vrees en hoop (bij jullie) op te wekken. En (Hij is Degene Die) zware wolken laat ontstaan. En de donder verheerlijkt Hem met Zijn Lofuitingen, en (ook) de Engelen (doen dit), uit vrees voor Hem. En Hij stuurt de bliksemschichten en treft daarmee wie Hij wil, toch redetwisten zij (d.w.z. de ongelovigen) over Allah. En Hij is Hard in de bestraffing.”

Mijn bescheiden onderzoekje resulteert samengevat in de volgende leerstellingen:

  • Het is Allah (de ware God) Die voor donder en bliksem zorgt. Daarom zegt Hij zelf: “Hij is Degene Die de bliksem aan jullie laat zien…”
  • Donder wekt angst op door de grote schade, materieel en immaterieel, die deze kan aanrichten. Tegelijkertijd wekt donder ook hoop op door het regenwater dat vlak daarna volgt. Op deze manier realiseer je je de Kracht en Macht van God (Allah). Hoe kan donder zowel vrees als hoop met zich meebrengen?! M.a.w. hoe kan donder twee tegenstellingen met elkaar verenigen? Zo is donder levensbedreigend en zo is donder hoopgevend (vanwege het regenwater). Allah toont ons dus aan dat Hij tot alles in staat is. Verheven bent U, o Allah!
  • Wolken zijn zodanig zwaar met water beladen dat deze tot heel nabij de aarde zakken. Allah zegt namelijk: “(Hij is Degene Die) zware wolken laat ontstaan.”
  • Behalve de Engelen doet donder ook aan Tasbieh[2]. Zo zegt Allah: “En de donder verheerlijkt Hem met Zijn Lofuitingen. En (ook) de Engelen.”

In een ander vers zegt Hij:

“De zeven hemelen en de aarde en datgene wat zich daarin bevindt verheerlijken Hem. En er is niets of het verheerlijkt Hem met Zijn Lofuitingen. Maar jullie begrijpen hun verheerlijkingen niet. (soera al-Israa’: 44)

Zo zouden ʿAlie ibnoe abie Taalib, Ibnoe ʿAbbaas, al-Aswad Ibn Yazied en Taahoes bij het horen van de donder zeggen: “Verheven is Degene die jij (o donder) verheerlijkt.”

Ook zou ʿAbdoellaah ibn uz-Zoebayr stoppen met het overdragen van de overleveringen bij het horen van de donder en zeggen:

سُبْحَانَ الَّذِي يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ

“Verheven is Degene die door de donder wordt verheerlijkt met Zijn Lofuitingen, en (ook) de Engelen (doen dit), uit vrees voor Hem.”

En hij zou vervolgens zeggen: “Dit is een grote bedreiging voor de inwoners van de aarde.”

  • We zien allen dat bliksem van boven naar beneden gaat maar wat we niet weten is dat de bliksem daarna terugkaatst naar de wolken. Dit kon door gebrek aan geavanceerd apparatuur pas in het jaar 2000 ontdekt worden. Wetenschappers hebben toen door middel van gigantische radiotelescopen, die het hele proces van de bliksem in beeld brachten, kunnen zien dat de bliksem terugkeert naar de wolken.[3]

Hierna is mijn verbazing alleen maar toegenomen toen ik las dat de Profeet (vrede zij met hem) al ongeveer 15 eeuwen geleden hiervan af wist. Hij (vrede zij met hem) zei op een dag tegen zijn metgezellen over het oversteken van de Siraat (de Brug) op de Dag des Oordeels:

(…Dan zal de eerste van jullie als bliksem passeren. Ik (de metgezel Aboe Hoerayrah) zei: “Mijn vader en moeder offer ik voor jou op, wat moeten we verstaan onder het passeren als bliksem?” Hij zei: “Hebben jullie dan niet gezien hoe de bliksem in een oogwenk (van boven naar beneden) gaat en terugkeert (van aarde naar wolken)?”

Mijn slotconclusie is dan:

لا إله الا الله وان محمدا رسول الله

Er is geen god die aanbeden mag worden behalve Allah en Mohammed is Zijn Boodschapper

Ustaadh Rafik Aboe Raihana

 

 

[1] wetenschap.infonu.nl
[2] Allah zodanig verheerlijken om Hem vrij te waren van elke vorm van tekortkoming
[3] Zie het artikel: Bliksem: van de aarde naar wolk van Jan Visser op 23 augustus 2001 in Trouw