Is je hoofddoek afdoen jouw dankbaarheid aan Hem?

15467

Lieve zuster, jij die van plan bent om je hoofddoek af te doen. Geef mij nog heel even van jouw kostbare tijd om je op andere gedachten te brengen. Ik hoop dat je dan oprecht bent tegenover jezelf om vervolgens de beste keuze te maken.

Lieve zuster, ben je soms vergeten wie je bent, waar je vandaan komt, wat je in deze wereld doet en waar je hierna heengaat?

Lieve zuster, ben je soms vergeten dat je ontstaan bent uit een zaad die mensen verafschuwen en het in alle haast wegwassen als het op hun kleding terecht komt?

Ben je vergeten dat je in deze wereld bent gezet om enkel Allah te aanbidden, met alle gevolgen en beproevingen van dien en dat alles wat je doet dit doel dient?

Ben je vergeten dat jouw verblijf in deze wereld maar tijdelijk is, dat deze wereld maar vermaak en spel voorstelt en dat het leven in het Hiernamaals het eeuwige ware leven is. Allah zegt toch (interpretatie van de betekenis):

“En dit wereldse leven is niets anders dan vermaak en spel. En voorwaar, het Huis van het Hiernamaals, dat is zeker het (eeuwige) leven. Als zij (het) maar wisten.”

(Soerat al-ʿAnkaboet: 64)

Ben je vergeten wie jou van alle voorzieningen in alle facetten van je leven heeft voorzien?
Ben je vergeten dat jij jouw hele leven ondergedompeld bent in Zijn overvloedige Gunsten?
Ben je vergeten wie jou zo mooi, gezond en wel heeft gemaakt?
Ben je vergeten dat dit lichaam van jou uit 20 triljoen cellen bestaat? En elke cel bevat ketens, hoge productie en een complex en perfecte regelmechanisme in de DNA.

Lieve zuster, terwijl je deze column leest maak jij gebruik van je ogen. Heb je er ooit bij stilgestaan hoe dit wonder werkt? Het lenzenstelsel daarvan zorgt namelijk ervoor dat op het netvlies een scherpe afbeelding komt. Vervolgens wordt het beeld op het netvlies omgezet in elektrische signalen. Deze signalen worden door de oogzenuw naar de hersenen geleid. Daar worden alle signalen binnen een seconde geanalyseerd en in het geheugen opgeslagen. Pas in de hersenen worden we ons bewust van de voorwerpen die we zien. Er is geen geavanceerde camera die maar een beetje in de buurt komt van dit geweldige zintuig.

Ben je vergeten dat je een hart bezit dat dag in en dag uit aan het werk is? Het maakt minstens 86.000 slagen per dag en dus meer dan 31 miljoen per jaar. Dit alles verloopt zonder enige vorm van onderhoud van buitenaf.

Is het afdoen van je hoofddoek dan je dankbaarheid aan Hem?!

Lieve zuster, hoe zou jij je voelen als je kinderen hebt die je groot hebt gebracht, hebt opgevoed, alle zorg en aandacht hebt gegeven maar op het moment dat zij zelfstandig en onafhankelijk worden zij al jouw opvoeding, toewijding en moeite met ondankbaarheid, opstandigheid en ongehoorzaamheid beantwoorden?

Denk aan je hoge positie en reputatie die je geniet bij je Heer dankzij je gehoorzaamheid aan Hem en standvastigheid in het dragen van de hoofddoek. Raak daarom deze reputatie niet kwijt door in aanzien te staan van mensen die je de verdoemenis in willen helpen, het belang van de hoofddoek bagatelliseren, de zonde verbloemen en die jou, als puntje bij paaltje komt, in de steek laten.

Kijk dus uit voor hen, zij die jouw schaamte, bedekking en kuisheid benijden. Zij die schaamte als grote belemmering zien. Zij die lichaamsbedekking als achterlijk zien. Zij die vinden dat kuisheid in deze tijd niet van de wijsheid is.

Beste zuster, wees daarom trots op wie je bent. Wees trots op je hoofddoek. Maar wees vooral niet als die kraai die onder de indruk was van de pauw en hem vervolgens wilde nadoen. Na heel lang proberen gaf hij de hoop op en wilde hij terug naar zijn eigen loopje. Maar tot zijn verbazing merkt hij dat hij zijn eigen loopje al was verleerd en hij het loopje van de pauw wel kon vergeten. Totdat hij wankelend begon te lopen.

Lieve zuster, jij kent jezelf het beste. Jij, die als moslima de zoetheid van geloof heeft geproefd, zou er diep in je hart geen vrede mee kunnen hebben om verder zonder hoofddoek door het leven te gaan. Dat weet je zelf ook. Het schuldgevoel zal constant aan jou knagen.

Je zal er absoluut niet rustiger of gelukkiger van worden. Integendeel, de ervaringen van zusters die jou voorgingen beamen dit. Laat je daarom niet misleiden door het gevlij van anderen. Op Dag des Oordeels zullen zij je één voor één ontlopen en dan sta je er toch echt helemaal alleen voor.

Lieve zuster, ik wil je even herinneren aan de ernst van deze daad. Behalve dat het een zonde is waar jij zelf de lasten van moet dragen, ben jij voor andere zusters een slecht voorbeeld. Besef dan dat wanneer jij je hoofddoek afdoet, andere zusters jou kunnen nadoen. In dat geval komt deze zonde van hen ook op jouw naam te staan. Je draagt dus de zonde van iedere zuster die haar hoofddoek heeft afgedaan door jouw toedoen. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En zij zullen zeker hun (eigen) lasten en (andere) lasten naast hun (eigen) lasten dragen. En zij zullen op de Dag der Opstandig zeker ondervraagd worden over dat wat zij verzonnen.”

(Soerat al-ʿAnkaboet: 13)

Lieve zuster, niemand ontkent dat het dragen van de hoofddoek in deze tijd een moeilijke opgave is. Maar zo zit dit leven nu eenmaal in elkaar. Je betaalt vaak ook voor mooie dingen in dit leven een hoge tol. Daarom zou je er goed aan doen om jezelf te sieren met geduld. Want geduld is de sleutel tot succes, geluk, het eeuwige Paradijs en de overwinning. Zo zegt Allah (interpretatie van de betekenis):

“Waarlijk, Ik heb hen vandaag (d.w.z. op de Dag des Oordeels) beloond vanwege hun geduld. En zij zijn waarlijk degenen die winnaars zijn.

(Soerat al-Moe’minoen: 111)

Lieve zuster, tot slot, als je toch ervoor kiest om je hoofddoek af te doen, doe het dan in een plaats op deze aarde die niet toebehoort aan Allah.

Als je toch ervoor kiest om je hoofddoek af te doen, doe het dan op een plek waar Allah jou niet kan zien.

Als je toch ervoor kiest je hoofddoek af te doen, maak dan geen gebruik van Zijn zuurstof en andere voorzieningen.

Ustaadh Rafik Aboe Raihana