Islamofobie: structurele haatzaaierij die dreiging wordt

8328

Islam is de laatste twintig jaar een onderwerp dat bijna iedereen bezighoudt, zowel moslims als niet moslims. Dat deze godsdienst moslims bezighoudt is natuurlijk niets bijzonders. Islam betekent immers onderwerping en overgave aan Allah. Een persoon die zich heeft onderworpen aan zijn Schepper en het Verbond met Hem heeft gesloten, heeft zich logischerwijs verplicht om Zijn Voorschriften na te leven. Gezien de Islam een godsdienst is die alle facetten van het leven bestrijkt, wordt de dienaar ieder moment overschaduwd door haar geboden, verboden en aanbevelingen. Dit brengt dus met zich mee dat een moslim constant bezig is met zijn geloof. Geen wonder dus!

Opvallend is echter dat de hele wereld aandacht besteedt aan deze religie die wordt aangehangen door ongeveer 1,6 miljard mensen (bijna ¼ van de wereldbevolking). Sommige moslims vragen zich terecht of onterecht af waarom er zoveel aandacht is voor de Islam en de moslims. Velen ergeren zich daar zelfs dood aan. Anderen vinden het juist goed en proberen deze aandacht zelfs uit te lokken. Maar feit is dat de verschillende houdingen van de moslims niet veel zullen veranderen aan de interesse die de niet-moslims voor deze religie hebben en de negatieve dan wel positieve aandacht die ze daaraan besteden.

Over het algemeen zijn de niet-moslims die aandacht schenken aan de Islam in twee groepen te onderverdelen, namelijk de islamofoben en de islamofielen. De eerste groep voelt zich (onterecht) bedreigd door de groei van de Islam en de islamitische bevolking in de wereld. Deze groep doet dus zijn uiterste best om de islam te bestrijden en gebruikt dan ook alle voor de hand liggende middelen om haar zwart te maken. Deze mensen die verblind zijn door haat heiligen alle middelen en kennen vaak geen grenzen in hun propaganda. De tweede groep daarentegen probeert de moslims te verdedigen en de valse beschuldigingen van de eerste groep te weerleggen. Zij zetten zich in voor de gelijkheid van de burgers in een rechtsstaat en doen het nodige om het ergste te voorkomen.

Naast deze twee groepen is er een onzichtbare groep (de islam-neutralen) die soms stom verbaasd toekijkt en zich afvraagt waarom er zoveel gepraat wordt over de islam en moslims en waarom bepaalde mensen zich aan dit geloof ergeren.

Deze overdreven aandacht heeft voor- en nadelen. Het grootste nadeel is de haat die gecreëerd wordt bij de niet-moslims en die nu zelfs aan de kinderen wordt overgedragen en hen (letterlijk) met de paplepel wordt meegegeven. Iedereen heeft het videootje gezien waar kinderen aan het woord komen en de Islam en moslims beledigen, terwijl hun ouders instemmend toekijken. Het videootje eindigt met de volgende uitspraak: ik zeg wat ik vind! Als het gaat om de Islam en de moslims mag iedereen zeggen wat hij vindt. Maar mogen wij ook alles zeggen wat wij vinden? Deze haat die jarenlang door haatzaaiende populistische politici en extreemrechtse fanatici wordt gepredikt en gevoed en die ‘onopgemerkt’ aan de aandacht van de media voorbijgaat, begint nu helaas zijn ‘vruchten’ te werpen. Er hoeft nu maar iets te gebeuren ergens in een afgelegen dorp in Afrika of in een ‘pinguïngemeenschap’ op ‘Antartica’, waarbij moslims betrokken zijn, of de moslims moeten hier te lande of elders in het Westen extra alert zijn om niet door een racist fysiek aangevallen te worden. Het frappante is dat eigenlijk niemand meer omkijkt van het verbale geweld tegen moslims. Het gevaarlijkste van alles is dat het gedoogbeleid van verbaal geweld tegen moslims nu geleidelijk in fysieke geweld wordt omgezet. Waar zal de grens in de toekomst liggen?

De aanslag in Parijs, gevolgd door de aanslag op de drie onschuldige moslimstudenten in Amerika en de laatste aanslag in Kopenhagen hebben de heersende huichelarij goed – zeer goed zelfs -ontmaskerd. Na de aanslag in Parijs waar drie moslims (van wie de normale burger niets weet) betrokken waren, werden moslima’s aangevallen, moskeeën in brand gestoken, enz. In Frankrijk werd er zelfs een onschuldige moslim zomaar op een wrede manier omgebracht. Het aantal messteken (17) bewijst ervan hoe diep geworteld deze haat in de harten van de islamofoben zit. Het lijkt erop alsof bepaalde racisten vierentwintig uur paraat staan om maar iets negatiefs te horen over de Islam en daarna in actie te komen. Hoor je iemand het fysieke geweld tegen moslims sterk en op een harde toon veroordelen? Nee! Dat wordt nu zo te zien ook gedoogd! Moslim worden met terroristen geassocieerd, omdat de media jarenlang een bepaalde lezing houden die een deel van de bevolking heeft doen geloven dat deze stereotype een feit is. Dit terwijl een rapport van de FBI en Europol uitwijst dat slechts 2 % van terroristische aanslagen door moslims worden gepleegd. Dit meldt de Belgische internetsite ‘Het belang van Limburg’. Ik citeer: “Als we de cijfers voor 2013 van Europol bekijken zien we dat er 152 terroristische aanslagen waren in Europa. Slechts twee hiervan werden gepleegd door extremistische moslims. 84 van deze aanslagen werden gepleegd door ‘eigen’, Europese, separatistische en ethno-nationalistische groepen. En de meeste daarvan kennen we amper.” Je hoort ook niemand praten over de christelijke fanatici in Amerika die abortusklinieken in brand steken en andersgelovigen lastigvallen, maar als een imam zich ergens verspreekt, dan is hij een haatzaaier die aangepakt moet worden! Over de vraag wie hier verantwoordelijk is, zullen wij geen antwoord geven. Wij laten dat aan de lezer over.

De laatste twee aanslagen (West-Carolina en Kopenhagen) laten er geen twijfel meer over bestaan dat het Westen (Westerse media) opzettelijk een haatcampagne is/zijn gestart tegen de Islam en de moslims. Je hoorde namelijk weinig rumoer over de drie onschuldige studenten die op het klare daglicht werden neergeschoten door een blanke racist (onder de mom van godsdiensthaat, bla bla bla), maar toen een gek in Kopenhagen om zich heen begon te schieten (misschien gedreven door de onrechtvaardige zwijgzaamheid van de media), kwam iedereen op de been om de laffe daad te veroordelen.

Een mooi voorbeeld is ook de hetze die veroorzaakt werd door de Hindoe-journalist – wellicht gedreven door haat – omtrent de zogenaamde sharia-driehoek. Zijn gelogen verhaal over de moslimjongeren in deze Haagsche wijk werd dusdanig uitgedikt door de media, dat zelfs minister Asscher een bezoek moest brengen aan de wijk. Achteraf is gebleken dat deze haatjournalist een leugenaar is, maar de moslims moeten wel de prijs betalen. “Waar blijven de autoriteiten?”, vraagt men zich af. Wist de minister minder dan deze leugenaar? Waar waren de veiligheidsdiensten gebleven? Waarom waren ze niet in staat om deze leugens tegen te spreken om een deel van de Nederlandse bevolking in bescherming te nemen? Of hoeft men de moslims niet in bescherming te nemen in dit land?

En niet te vergeten de laatste campagne tegen Stichting Rohamaa die enkel en alleen een liefdadigheidsevenement wil organiseren om geld in te zamelen voor de zwakkeren, zoals al die christelijke ‘liefdadigheidsorganisaties’ en ‘missionairs’ overal ter wereld doen. Rohamaa heeft juist die geleerden benaderd die bekend staan bij de moslims als verstandig en rationeel. Mohamed Hassan, om maar een naam te noemen, is een zeer geliefde prediker in de islamitische wereld. Zelfs het nieuwe Egyptische totalitaire regime beschouwt hem als gematigd! Hij is een zachtaardige man die snel geneigd is tot huilen tijdens zijn preken en wordt in Egypte beschouwd als een verzoenende schakel tussen de verschillende religies en stromingen. Hij heeft vaak bemiddeld tussen de moslims en Kopten in crisistijden, maar nu wordt hij opeens als een omstreden haatimam bestempeld en mag Nederland niet binnenkomen.

Wij hebben daarom de volgende vragen aan de bestuurders in Nederland:

a.     Wilt u ons alstublieft laten weten hoe u tot deze conclusies bent gekomen?

b.     Waarom neemt u deze besluiten op een duistere wijze, waarvan de bevolking – vooral de moslims die daarmee rechtsreeks in hun vrijheden worden beperkt – geen weet mogen hebben?

c.     Als u bepaalde regels hanteert om haatzaaierij te definiëren en vast te leggen, waarom brengt ons dan niet op de hoogte van deze regels?

d.     En als er regels zijn die worden gehanteerd in zulke zaken, gelden deze regels voor iedereen of alleen voor moslims? Zou de heer Koenders ook durven de Israëlische viceminister van Religie toegang tot Nederland te weigeren? Deze laatste heeft onlangs de volgende ‘vredelievende’ uitspraak gedaan: “Palestijnen zijn geen mensen, zij verdienen het niet om in leven te zijn en zij zijn niets anders dan dieren.” Te gek, knettergek, gekker kan het niet!

Tijdens het bewerken van dit artikel hebben wij het volgende bericht binnengekregen: “Beste haatbaard sponsor, Jarenlang heeft U gebruik gemaakt van onze gastvrijheid en een bedrijf kunnen opbouwen. Dat U zich nu tegen onze vrije maatschappij keert is zeer bedenkelijk. Gelukkig maakt U het ons erg makkelijk om zo openlijk de haartbaarden te sponsoren. Dit scheelt ons veel “research“. Ik zal niet trachten uw opinie te veranderen, geestes zieken sluit men normaal gesproken op. Dat de NL politiek U met zachte hand behandeld is duidelijk. Rijswijk is het keerpunt. U zult geen rust meer kennen. Het is niet de vraag of er iets verschrikkelijks met U, uw bedrijf etc. zal gebeuren. Het is slechts de vraag wanneer. Tip, boek snel een enkeltje kalifaat. Kunnen jullie de crematoria repareren.”

Een bericht dat zeker het gevolg is van de laatste haatzaaiende campagne tegen de moslims, waar deze keer niet alleen de media deel aan hebben genomen, maar ook hooggeplaatste personen zoals ministers. Deze haatdragende zieke geest, die mogelijk een aanhanger is van de Nederlandse Aboe Djahl (lees: Wilders) en die blijkbaar geïnspireerd is door de laatste uitspraken van bepaalde hooggeplaatste personen, deinst er niet voor terug en verafschuwt het niet om één van de sponsors van Rohamaa rechtstreeks met de dood te bedreigen. Wat zou de reactie van de subjectieve media zijn geweest als een sponsor van het Rode Kruis een dergelijk bericht van een moslim zou krijgen?

Wees gerust racistisch Nederland, uw laatste haatcampagne begint nu al zijn vruchten te werpen! Niets bijzonder trouwens, het is slechts geschiedenis die zich herhaalt. Joden werden immers vóór de Tweede Wereldoorlog op dezelfde wijze bejegend. Wij hoeven hier het resultaat van die bejegening niet te vermelden, maar het bizarre is dat joden vandaag de dag ook deel nemen aan deze haatzaaiende campagnes tegen de moslims, alsof zij nooit eerder hebben geleden onder racisme en haat in het Westen. Wie denkt dat de schade van deze lastercampagne alleen de moslims zal treffen is een dwaas of iemand die snel vergeet …

Toch heeft deze aandacht, zoals ik eerder heb gezegd, zijn voordelen. Door deze aandacht worden de niet-moslims nieuwsgierig en gaan zelf onderzoek doen naar de ware toedracht van de verhalen die over deze grootse godsdienst worden verspreid. Velen die deze stap nemen veranderen van gedachten als het gaat om hun (negatief) (voor)oordelen over de Islam. Sommigen bekeren zich zelfs tot de Islam. Islam is immers een godsdienst van logica. Het is een godsdienst die gefundeerd is op bronnen waar de mens niet aan heeft kunnen tornen. Zowel de Koran als de Traditie van de Profeet (vrede zij met hem) zijn geheel intact gebleven. Verder zijn deze bronnen uitgelegd door de geleerden. Islamwetenschappen zijn te onderverdelen in tientallen categorieën. Er zijn tienduizenden en wellicht honderdduizenden boeken over de verschillende wetenschappen geschreven. Van boeken betreffende de grondbeginselen van de Islamitische jurisprudentie tot boeken over omgangsnormen en moreel gedrag. Het is dus niet zomaar een ideologie zoals sommigen de leken willen doen geloven. Het is een deugdelijke religie die te vergelijken is met een sterke boom, waarvan de onbreekbare wortels zeer diep in de grond zitten. Zo diep dat zelfs de zwaarste orkanen deze boom niet omver kunnen werpen. Wie dit door onderzoek komt te weten zal zich graag willen associëren met deze religie, of zal minstens respect daarvoor tonen. De afgedwaalde zoeker vindt in de Islam antwoorden op al zijn vragen. Wie oprecht en zonder vooroordelen onderzoek doet naar de Islam zal haar ware gezicht ontdekken en zal daar ook de nodige voldoening in vinden.

Geen wonder dus dat de Bekeerlingencommissie van Stichting as-Soennah na de aanslagen in Parijs bijna elke dag een nieuwe bekeerling ontvangt die zijn/haar Shahaadah (geloofsgetuigenis) bij haar in de moskee komt uitspreken. Wie Allah wil leiden, zal door niemand misleid kunnen worden. Bij dezen willen wij dan ook deze nieuwe broeders en zusters welkom heten. Welkom tot de gemeenschap van de godsdienst die oprecht geen onderscheid maakt tussen zijn aanhangers ongeacht hun kleur, taal of geslacht. De religie die iedereen zijn rechten toekent die hem/haar toekomen. De religie die de moslims als één lichaam beschouwt, van welk lichaam de verschillende organen altijd waakzaam blijven als één van hen door tegenspoed wordt getroffen. Welkom tot de gemeenschap van de Profeet Mohamed (vrede zij met hem), welke Profeet in de Koran wordt omschreven als ‘Een Genade voor de Werelden’. Genade voor de mensen, djins, moslims, niet-moslims, dieren, bomen, planten, bergen, stenen, water enz. Hij die, als hij tussen twee zaken moest kiezen, altijd voor de makkelijkste koos. Moge Allah hem overspoelen met Zijn Zegeningen en moge Hij jullie en ons allemaal geluk schenken, standvastig en geduldig maken, zegenen en in het Hoogste Paradijs verzamelen met de Genade van de Werelden (vrede zij met hem). Amien.

 

Bestuur Stichting as-Soennah
19-02-2015