Khariedjisme is geen Salafisme

5406

De laatste tijd is er ontzettend veel ophef over het Salafisme. Deze ophef wordt voornamelijk geïnitieerd door een aantal politici en publicisten die het Salafisme in een verdacht hoekje proberen te plaatsen. Zo wordt er bijvoorbeeld gesuggereerd dat het Salafisme een hand heeft in het ontstaan van terroristische organisaties als IS, en als voedingsbodem dient voor hun moordzuchtige ideologie. Zo’n opmerking getuigt van een verbijsterende kortzichtigheid en volslagen gebrek aan kennis. Juist het Salafisme heeft zich door de eeuwen heen sterk geprofileerd als de tegenstrever van dit soort extreme groeperingen. Het zijn de zogenaamde Salafistische geleerden die een ruim scala aan boeken voortbrachten in het weerleggen van dit soort gedachten.

Het is begrijpelijk dat wanhoop soms kan verblinden, maar we moeten uitkijken dat het niet onze gezonde verstand uitschakelt. Er bestaat een groot verschil tussen het Salafisme en het Khariedjisme. Dat is ook de reden waarom Khariedjistische groeperingen zoals IS en Al-Qaida in een hevige ideologische strijd verwikkeld zijn met de aanhangers van het Salafisme. De beide ideologieën liggen zo ver van elkaar verwijderd dat iedere vergelijking mank gaat. De persoon moet wel erg ignorant en bevooroordeeld zijn om nog enige relatie tussen beiden te suggereren.

Er is een groot verschil tussen de fundamenten waarop het Khariedjisme steunt en die van het Salafisme. Het Khariedjisme kenmerkt zich door geweld en agressie, terwijl het Salafisme een manier van leven is die inspiratie en motivatie vindt in het voorbeeld van de metgezellen van de Profeet (vrede zij met hem) en de rechtgeleide Imams. Het is niet rechtvaardig om het Salafisme de schuld te geven van Khariedjistische wanpraktijken. En het is ook niet rechtvaardig om de wandaden van een enkeling op de hele groep af te schuiven.

In essentie is het Salafisme niets anders dan de Islam, zoals deze begrepen werd door de vrome voorgangers. Dus wanneer men het opneemt voor het Salafisme, dan neemt hij het op voor het geloof van Allah, en niet voor een bepaalde groep mensen. Het Salafisme is de nalatenschap van de Profeet (vrede zij met hem). Het heeft niets te maken met de groeperingen die gedreven worden door extremisme, het verketteren van de mensen en het rebelleren tegen de leiders. Ook al doen zij dit in naam van het Salafisme.

Sheikh dr. Rachid Nafi