Kom op voor de Profeet – deel 1

6934

Het beledigen en aanvallen van de Islam is een oeroude traditie. De ongelovigen in de tijd van de Profeet (vrede zij met hem) wendden zich tot dit soort middelen om de mensen af te houden van het Pad van Allah. En door de eeuwen heen hielden deze aanvallen aan.

Het enige verschil met de huidige situatie, is dat de vorige aanvallen meer gericht waren op het zaaien van twijfels en verwarring en het plaatsen van kanttekeningen. Terwijl bij de huidige aanvallen steeds meer gespeeld wordt op de persoon van de Profeet. Bijna alle aanvallen, sinds 11 september, richten zich op de Boodschapper van Allah vrede zij met hem. Spotternij, laster, onwaarheden en beledigingen aan zijn adres spelen daarbij een belangrijke rol.

Een analyse van deze vijandigheid tegenover de Profeet maakt duidelijk dat het gaat om geregisseerde en geplande acties. Het betreft hier acties die zelfs door bepaalde instanties en personen gefinancierd worden met als doel een rookgordijn van leugens en laster rondom de Profeet op te trekken. Het wordt nog vreemder als wij weten dat achter de coulisse soms politici, priesters, bisschoppen en instabiele en onzekere mensen schuil gaan. Dit alles met als doel het gevoel van vijandschap en haat jegens de Profeet en dit grootse geloof van ons te voeden.

Verbazingwekkend is het om te zien hoe een krant, instantie, organisatie of mensen zich vergrijpen aan de eer van deze deugdzame Profeet onder het mom van de vrijheid van meningsuiting. De reden hierachter is te vinden in de volgende zaken:

  • Deze mensen zijn van binnenuit verdorven en ontdaan van ieder greintje fatsoen en inlevingsvermogen. Vandaar dat zij moeiteloos de ene na de andere belediging uitslaan richting het geloof, de gelovigen en de Profeten.
  • Zij zijn kennelijk in de veronderstelling dat de moslims niets zullen ondernemen tegen deze beledigingen. Deze veronderstelling is gebaseerd op de ervaringen die zij hebben met de moslims uit hun omgeving en die alle beledigingen schaamteloos over zich heen laten komen zonder van zich afbijten. Maar zij moeten begrijpen dat de moslims die zij in hun kringen tegenkomen niet model staan voor alle moslims. De echte moslims ervaren deze beledigingen als diep kwetsend en ontzettend grievend.

Deze beledigingen zullen met de Wil van God een averechts effect hebben op onze moslimgemeenschap. Het zal ons voeden en als levenswater voor ons dienen. Wij zullen hierdoor uit de dood herrijzen. En de eerste tekenen van deze herrijzenis zijn al zichtbaar geworden aan de hand van de emoties, gevoelens en verontwaardiging die de laatste tijd bij de moslimgemeenschap opspelen.

Ik ben er zeker van dat, als het nodig is, de moslims zelfs bereid zijn hun leven te geven en hun vermogen in te zetten voor de Profeet (vrede zij met hem). Als het moment aanbreekt, dan zal iedereen de volgende woorden van een dichter herhalen:

Bij Allah, zij zullen niet aan jou kunnen komen Zelfs niet aan je voetstappen in het zand Mezelf, mijn kinderen, mijn algehele familie En alles in het leven offert zich op voor jou

Belangrijk is het om te weten dat het geloof ons als moslims verplicht om de verdediging van en de steun aan de Profeet altijd door te zetten. Want de zaak is groter dan alles en iedereen. Wij kunnen wat dit betreft een voorbeeld nemen aan de metgezellen. De weerzinwekkende beledigingen, schofferingen en provocaties van de kant van de ongelovigen deden hun verantwoordelijkheidsbesef en -gevoel alleen maar toenemen. Zij voelden zich daardoor gesterkt in hun geloof en hun drang om de Islam over de hele wereld te verspreiden.

Dus het steunen van de Profeet is een plicht die op iedere moslim rust. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“…Zij die in hem geloven en hem eren en ondersteunen, en het licht dat met hem is neergezonden volgen, zullen geheid slagen.”

(Soerat al-Acraaf: 157)

Wij kunnen hem (vrede zij met hem) steunen door zijn biografie naar verschillende talen te vertalen en dat op een manier die toegankelijk is voor mensen van alle lagen van de samenleving, zodat zijn verhaal de harten raakt.

En vrede en zegeningen zij met onze Profeet, zijn familie en zijn metgezellen.

Sheikh dr. Rachid Nafi 26 september 2012