Moslims als één bouwwerk

5238

An-Noeʿmaan ibn Bashier overlevert dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: “De gelijkenis van de gelovigen in hun onderlinge genegenheid, barmhartigheid en sympathie, is als de gelijkenis van één lichaam. Lijdt één van de ledematen, dan heeft dit effect op de rest van het lichaam in de vorm van koorts en slapeloosheid.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

De Profeet leert ons hier hoe wij ons moeten gedragen ten tijde van beproevingen. De plekken die last ondervinden dienen genezen te worden en van medicijnen te worden voorzien. Onderhoud je dit niet zo, dan kan dat deel van het lichaam afsterven. We dienen het dus te verzorgen, aandacht en zorg te geven. Wees de Oemmah ook op die manier ten dienste.

Aboe Dharr verhaalt van de Profeet (vrede zij met hem): “Een gelovige ten opzichte van een andere gelovige is als een bouwwerk.” En hij schoof als gebaar erbij zijn vingers in elkaar.

(al-Boekhaarie)

Ook hier omschrijft hij (vrede zij met hem) onze onderlinge band metaforisch uit opdat wij makkelijker inzien hoe belangrijk wij voor elkaar zijn en hoe gehecht onze gemeenschap hoort te zijn. Deze overleveringen duiden op een verplichting die de Profeet ons oplegt en omschrijven de manier waarop wij met elkaar dienen om te gaan en de mate waarin wij er voor elkaar moeten zijn. We moeten op elkaar kunnen bouwen.

We zien dit ook terug in de Voorschriften waarin aangespoord wordt om alles in gezamenlijkheid te doen in gemeenschap (al-Djamaaʿah). Als een eenheid, zoals het verrichten van het gezamenlijke gebed, het onderwijzen en opvoeden van kinderen, gezamenlijk eten, etc.

Dit zijn allemaal zaken die ons geloof vullen en vervolmaken. Blijf dus bij de Djamaaʿah, want de zonderling is prooi voor de Shaytaan. De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Bespioneer elkaar niet, concurreer niet met elkaar, wees niet jaloers op elkaar, haat elkaar niet, keer de rug niet naar elkaar toe, o dienaren van Allah. Wees broeders van elkaar, zoals Hij het jou heeft verplicht.”

(Moeslim)

#Eén_Oemmah

Team al-Yaqeen