O mijn zoon…

7437

O mijn zoon…

Op een dag zul je zien dat ik bejaard en ontoerekeningsvatbaar ben geworden. Op dat moment vraag ik het volgende van jou: Geef mij wat tijd en toon wat geduld om mij te begrijpen.

O mijn zoon…

Wanneer mijn hand trilt en het eten op mijn borst valt en ik niet meer in staat ben om mezelf zelfstandig aan te kleden; heb dan geduld met mij. Herinner je de jaren waarin ik je datgene heb onderwezen wat ik vandaag zelf niet meer kan uitvoeren.

O mijn zoon…

Mocht ik er niet meer verzorgd uitzien en niet meer lekker ruiken, dan hoop ik dat je mij dit niet kwalijk neemt. Gedenk op dat moment de tijd dat jij nog klein was en ik mijn best deed om jou te verzorgen en jou lekker te laten ruiken.

O mijn zoon…

Lach mij niet uit wanneer je ziet dat ik onwetend ben geworden en niet meer van deze tijd ben. Wees jij in plaats daarvan mijn ogen en verstand, zodat ik mijn opgelopen achterstand kan inhalen.

O mijn zoon…

Ik ben degene die jou manieren heeft bijgebracht en heeft onderwezen hoe je het leven tegemoet moet gaan. Hoe kan het dan zo zijn dat jij mij vandaag de les leert over wat wel en niet mag?

O mijn zoon…

Raak niet gefrustreerd door mijn geheugenverlies en trage manier van spreken. Het enige wat ik tijdens het spreken namelijk wens, is dat ik deze momenten met jou mag doorbrengen. Wat ik daarom van jou vraag, is om mij te helpen in het vervullen van mijn behoeften. Ik weet namelijk nog steeds heel goed wat ik wil.

O mijn zoon…

Wanneer mijn voeten het opgeven, wees dan zachtzinnig naar mij en besef dat ik jou jarenlang bij de hand heb genomen zodat jij vooruit kwam.

O mijn zoon…

Schaam je niet om mijn hand vast te houden, want morgen zul jij ook op zoek gaan naar iemand die jouw hand vasthoudt.

O mijn zoon…

Ik heb de ouderdom bereikt en weet dat ik geen behoefte meer heb aan het begrijpen van dit leven. Ik wacht nu op de dood. Sta daarom aan mijn zijde en niet tegenover mij.

O mijn zoon…

Wanneer je iets van mijn fouten boven water haalt, besef dan dat ik hiermee slechts jouw belangen heb willen behartigen.

O mijn zoon…

Het beste wat je op dit moment kunt doen, is mij vergeven voor mijn misstappen en mijn tekortkomingen bedekken. Moge Allah jou vergeven en bedekken.

Nog steeds boezemt jouw lach mij vreugde in, net zoals toen je nog klein was. Ontneem mij jouw gezelschap daarom niet.

O mijn zoon…

Ik was op het moment dat jouw moeder jou ter wereld bracht aanwezig. Wees daarom met mij tot het moment dat ik dit leven verlaat.

Ingezonden stuk