Schuilen bij Allah, de Verhevene

6297

Salaam Aleikum lieve broeders en zusters,

Onlangs heb ik mij laten bekeren tot de Islam en mag ik mij scharen onder een nieuwe familie van maar liefst 1,3 miljard broeders en zusters. Ik ben grootgebracht met de christelijke overtuiging, en kom uit een gezin waar alle gezinsleden een rol hebben in de kerk. Aangezien ik de Bijbel en het geloof vanaf mijn geboorte heb meegekregen, heb ik nooit vragen gehad. Alles wat ik wist en wat ik deed, waren gewoonten. Net zo gewoon als eten, opstaan, douchen en dergelijke. Het kwam niet uit het hart!

Naar mate ik ouder werd, ben ik mij toch een aantal dingen gaan afvragen. Voor mijn gevoel was mijn geloof niet compleet. Ik ervoer God wel in mijn leven, maar er waren vragen die niet klopte met wat ik wist van de Bijbel. Vragen als: waarom mogen wij geen afgoden hebben, maar alleen God aanbidden, terwijl we wel Jezus Christus aanbidden? Waarom laat de Bijbel ruimte voor interpretatie van het woord van God?

Veel van mijn vrienden zijn moslims en we hebben veel gesproken over het geloof en onze ervaring. Het maakte dat ik mij ging interesseren in de Islam. Een geloof dat zeer slecht in de media wordt gepresenteerd en als eerder een kwaad wordt gezien. Op dit moment in mijn leven heb ik behoefte aan warmte, geborgenheid, zekerheid en bovenal liefde. Dit maakt dat je op zoek gaat. Op zoek naar antwoorden die ik niet beantwoord kreeg in het christendom, maar ook niet door de geleerden uit de gemeente waar ik destijds kwam. Tijdens het lezen van de Koran en gedurende de gesprekken met mijn vrienden, las ik over Allah’s liefde voor Zijn kinderen. Het enige dat Allah terugvraagt van Zijn kinderen is volledige aanbidding voor Hem en Hem alleen. Hoe het leven geleid moet worden staat duidelijk beschreven in de Koran.

Ik geloof niet in toeval en ben er van overtuigd dat nog voordat ik bestond, Allah (swt) mijn hele leven al heeft beschreven. In de afgelopen maanden zijn er nieuwe mensen in mijn leven gekomen die menselijk gezien als toeval op je pad komen. Ik ben er van overtuigd dat Allah (swt) mijn leven al helemaal heeft beschreven en dat deze personen niet per toeval in mijn leven gekomen zijn. Dit zette mij nog meer aan het denken en mijn hersenen maakten overuren. Als kritisch persoon ben ik nog meer gaan lezen, had 1000 vragen over de Islam. Deze vragen stelde ik in eerste instantie alleen aan mijn dierbare vrienden om mij heen. Ik ontdekte dat ik deze vragen niet aan mensen moest vragen, maar moest zoeken in het Woord van Allah (swt). Dat is waar de enige waarheid staat beschreven. Ik ging voor mijn gevoel een pad bewandelen dat ik alleen moest doen. Als ik ging luisteren naar mensen in plaats van de antwoorden in de Koran, dan was de kans heel groot dat ik keuzes zou maken om andere mensen daarmee blij te maken. Wat zou lijken op een eenzame weg van ontdekking en de zoektocht naar warmte en liefde, werd een reis met veel belemmeringen en tegenslagen. Deze tegenslagen zorgden voor veel verdriet en nog meer vragen. Verdriet en vragen die ik nergens kwijt kon! Ik kon mijn ervaringen niet vertellen aan mensen, want het is niet te begrijpen. Op de wereld heb ik alles wat mijn hartje begeert en ben gezond. Echter was mijn hart leeg en verhard.

Op een goede dag heb ik Al-Yaqeen benaderd en gevraagd om een gesprek. Ik wilde al mijn vragen en mijn strijd met iemand bespreken die mij onderbouwd met het Woord van Allah (swt) antwoorden kon geven. Dit gebeurde vorige week vrijdag …

Ik had twee blaadjes volledig volgeschreven met vragen waarop de antwoorden mij zouden helpen bij het ontdekken hoe ik de leegte in mijn hart kon opvullen. Lieve broers en zussen, terwijl ik daar zat heb ik het blaadje niet uit mijn tas gehaald. Ik heb de vragen gesteld uit mijn hart en heb de antwoorden gekregen die ik zocht. Belangrijkste nog, mijn hart kreeg het sterke verlangen om de keuze te maken gedurende het gesprek. Ik raakte compleet emotioneel en wist niet zo goed wat ik moest doen. Ik wist alleen dat ik enorm behoefte had aan de liefde van Allah (swt) en Allah (swt) de Enige is die mijn leegte kon opvullen. Ik heb toen de beslissing genomen om Zijn weg te volgen en te leven zoals de Koran voorschrijft. Ik heb niet de illusie dat al mijn problemen en strijd nu als sneeuw voor de zon verdwijnen, maar ik heb zeker wel het vertrouwen in De Enige en genadevolle Allah, dat Hij mij helpt bij het aangaan van alle uitdagingen waar ik voor kom te staan. Als ik dicht bij Hem blijf en Hem betrek bij elke keuze en stap die ik maak, zal Allah (swt) mij ook beschermen tegen nieuw verdriet, pijn of elke vorm van kwaad en mij hierbij helpen.

Deze dag dat ik tot bekering kwam, heb ik zoveel lieve berichten gekregen van mensen waar ik het niet van verwachtte. Warme verwelkomingen! Een omhelzing en bevestiging van mijn keuze!

Ik ben dankbaar voor het feit dat ik het voorrecht heb gekregen om Allah beter te leren kennen en ben trots op het feit dat ik mijzelf een moslima mag noemen! Alhamdoulillah!

Ingezonden stuk van een bekeerlinge