Spotprenten zijn niet representatief voor de echte Mohammed

9962

Laat eenieder weten dat de spotprenten van de profeet Mohammed niets minder zijn dan een openlijke aanval op alles wat schoon, loffelijk en mooi is. Mohammed is de meest complete mens die ooit heeft bestaan. Aan zijn onbetwiste en onovertroffen imago valt gewoonweg niet te tornen ongeacht de ernst van de gedane verdachtmakingen.

En wij geloven heilig dat Allah de reputatie van Zijn profeet recht aan zal doen en deze wirwar van moedwillige kwaadsprekerij slechts in zijn voordeel zal doen uitpakken. In een overlevering die zowel in al-Boecharie als in Moeslim te vinden is zegt de profeet: ,,zien jullie niet hoe Allah mij belet voor het gescheld en gevloek van Qoraish, zij schelden Modhammammen uit, vervloeken Modhammammen terwijl mijn echte naam Mohammed is.”

Modhammammen was te weten, een grievende en onheuse naam waarmee Qoraish naar Mohammed refereerden. En als zij hem wilden beledigen dan gebruikten zij deze naam die in geen enkel opzicht op Mohammed sloeg. Imam Ibnoe Hadjar zegt:

,,de ongelovigen van Qoraish pleegden uit een diep gewortelde haat jegens Mohammed, hem niet bij zijn echte naam te noemen aangezien deze op alles slaat wat prijzenswaardig is. Daarom hebben zij voor hem de naam ‘Modhammammen’ bedacht, wat juist het tegenovergestelde betekent. Dit had uiteindelijk als resultaat dat telkens als de mensen van Qoraish Mohammed wilden uitkafferen, zij gebruik maakten van de naam ‘Modhammammen’. Maar dit was niet zijn echte naam en dus bleef hij gevrijwaard van al deze krenkingen.”

Hetzelfde geldt voor de spotprenten die door de Deense kranten zijn gepubliceerd, deze zijn beslist niet representatief voor de echte Mohammed, Niet qua uiterlijk en niet qua persoon. Het gezicht van de echte profeet Mohammed was flonkerend, stralend, rein, mooi en vol van liefde en goedgunstigheid. Zijn glimlach beroerde het hart. Zijn ogen deden iedereen genieten. Zijn wijze woorden sleepten de mensheid uit de duisternis van het veelgodendom, de droefheid en de wanhoop. Verder was de profeet qua persoonlijkheid een bijzondere man. Nooit ofte nimmer heeft hij iemand geslagen. Kort gezegd: Alle mooie eigenschappen waren in hem verzameld.

Daarom is het beschamend om te zien hoe deze Deense krant de profeet Mohammed bespot en beledigt. Het was beter geweest voor de medewerkers van deze krant om zich te verdiepen in de biografie van deze grote man, wellicht zal Allah hun ogen openen voor de heerlijkheden van dit geloof en daarmee hun ziel redden van de eeuwige ondergang.

">