Terrorisme kent geen geloof!

6438

Gebeurtenis in Parijs gisteren is niets anders dan ‘act of terror’ die niemand goed kan praten.

Gisteren is de wereld opgeschrikt door een aantal aanslagen dat bedoeld is om dood en verderf te zaaien. Personen die verbonden zijn aan de terreurorganisatie IS hebben een groot aantal mensen van het leven beroofd. Mensen die niets hebben misdaan en die vredig met elkaar in een multiculturele samenleving leven. Een samenleving gekenmerkt door verschillende huidskleuren, culturele achtergronden en talen is opgeschrikt door de wandaden van een groep haatzaaiers. Deze groep is niet alleen de vijand van niet-moslims maar ten zeerste ook van moslims, want ook zij ondervinden de gevolgen van zulke wandaden.

Deze aanslagen, die niet anders bedoeld zijn dan om de samenleving te ontwrichten, kunnen in geen enkel opzicht in verband worden gebracht met de Islam! De Islam keurt dit soort gedrag ten strengste af. Een gedrag wat in strijd is met alle religieuze en morele waarden. De inspiratie voor dit soort aanslagen ontspringt uit een verdorven ideologie die niets anders voortbrengt dan geweld en haat. Een ideologie die de werkelijke Boodschap van de Islam probeert te vervormen en in een kwaad daglicht te stellen. Een ideologie die nooit en te nimmer valt te rijmen met de genadige Boodschap van de Islam.

Stichting as-Soennah te Den Haag keurt uitdrukkelijk deze verschrikkelijke wandaden af die van tijd tot tijd de kop opsteken. Wij verwerpen iedere vorm van terrorisme en geweld ongeacht de plegers daarvan. Terrorisme kent geen geloof! Terrorisme is de vijand van het geloof! We spreken onze afschuw uit over dit soort aanslagen, zoals we dat altijd doen en zullen blijven doen. Ook moeten wij niet toegeven aan dit soort figuren die het mooie beeld van de Islam willen veranderen in een donker beeld, getekend door bloedvergieten en angstzaaierij!

Wij vragen van onze overheid om op een verstandige en rechtvaardige manier op te treden bij dergelijke gebeurtenissen. Het staat vast dat de plegers van dit soort wandaden direct moeten worden tegengehouden om nog erger te voorkomen. Het kwaad moet bij de wortels worden aangepakt, ongeacht geloof, nationaliteit, kleur of geslacht. Hierbij is het van belang om opzoek te gaan naar de bron van dit soort wandaden en wat deze terroristen hiertoe beweegt.

Sheikh dr. Rachid Nafi

Stichting as-Soennah
14 november 2015