Vakantiegangers opgelet!

7005

Ter voorbereiding op de plotselinge reis (die men iedere dag zou kunnen maken) wijzen wij jullie op de volgende benodigdheden:

Identiteitskaart:
Naam: zoon van Adam
Nationaliteit: uit aarde (modder)
Adres: de vergankelijke wereld
Leeftijd: “En Allah geeft niemand uitstel wanneer zijn tijd is gekomen.”
(Soerat al-Moenaafiqoen: 11)
Reisinformatie:
Vertrek: de vergankelijke wereld
Aankomst: Het eeuwigdurende hiernamaals
Tijdstip van vertrek: “Neen, onverwachts zal het hen achterhalen en het zal hen verbijsteren; en zij zullen niet bij machte zijn het te voorkomen, noch zal hun uitstel worden gegeven.”
(Soerat al-Anbiyaa’: 40)
Reserveringen: Niet nodig, immers: “Elke ziel zal de dood ervaren. Daarna zullen jullie tot Ons worden teruggebracht.”
(Soerat al-cAnkaboet: 57)
Reisverzekering: “En vreest de dag waarop jullie tot Allah teruggevoerd zullen worden.”
(Soerat al-Baqarah: 281)
Toegestane bagage:
> Dodengewaad verworven uit het toegestane
> Een doorlopende liefdadigheid verworven uit het toegestane
> Goede daden
> Kennis waar anderen profijt van hebben
> Een oprechte zoon (of dochter) die voor hem/haar een smeekbede verricht
De verblijfplaats:
Een kamer met vier grenzen:
> De eerste grens eindigt bij de dood
> De tweede grens eindigt bij het graf
> De derde grens eindigt bij de rekenschap
> De vierde grens eindigt in het Paradijs of in de Hel. Wij vragen Allah om ons voor de Hel te behoeden.
Mededeling:
Voor meer informatie over de reis verzoeken wij u om vrijblijvend contact op te nemen met de Koran en de Soennah van de Profeet (vrede zij met hem).
“Wedijvert met elkaar in het vragen om vergiffenis van uw Heer en om het Paradijs, welks uitgestrektheid (als) de hemelen en de aarde is, bereid voor de godvrezenden.”
(Soerat Aali cImraan: 133)
Opmerking: Voor een prettige reis verzoeken wij de reizigers om de instructies uit de Koran en de Soennah van de Profeet (vrede zij met hem) te volgen, Allah te gehoorzamen, Hem te vrezen en van Hem te houden, je ouders te gehoorzamen en tenslotte verzoeken wij jullie de dood veelvuldig te gedenken.
Wassalaamoe calaikoem