Vrijheid van meningsuiting, maar niet voor iedereen

7106

In de roerige tijden waarin we ons bevinden, wordt veel gesmeten met de term ‘vrijheid van meningsuiting’. Hiermee wordt bedoeld dat iedereen het recht heeft alles te zeggen over alles en iedereen. Ook al is dit kwetsend voor individuen of groepen. Heilige huisjes bestaan niet. Zolang geweld niet wordt gebruikt mag alles en iedereen verbaal worden aangepakt. Tot zover de theoretische uitleg van de vrijheid van meningsuiting.

In de praktijk zien we dat deze vorm van vrijheid een vrijbrief is geworden voor het nodeloos beledigen en kwetsen van vooral moslims. Dit recht schijnt een belangrijke pijler te zijn in onze samenleving, en de moslims moeten hier maar tegen kunnen… is de veel gehoorde stelling.

Charlie Hebdo, het omstreden Franse satirische blad, staat bekend als voorvechter van de vrijheid van meningsuiting. De Profeet Mohammed (vrede zij met hem), de Islam, de moslims, de paus, wereldleiders… Met allemaal werd de spot gedreven. En hoe gekrenkt de slachtoffers ook waren en zijn, alles mag gezegd worden onder het mom van deze vrijheid van meningsuiting. Niets wordt gespaard. Alles mag geschreven, getekend en gezegd worden, zo lijkt het.

Als wij echter naar het verleden kijken, dan zien wij dat zelfs Charlie Hebdo vindt dat vrijheid van meningsuiting een grens heeft. Zo ontsloeg het blad één van hun columnisten die in 2008 op een ironische manier speculeerde dat de zoon van de Franse ex-president Sarkozy zich tot het jodendom had laten bekeren.

De door Charlie Hebdo veelvuldig geclaimde vrijheid van meningsuiting wordt ook hen soms teveel. Of is de vrijheid van meningsuiting slechts een stok om te proberen moslims te kwetsen? Want moslims kwetsen staan ze toe, maar na joden beledigen volgt ontslag.

Theoretisch gezien geldt de vrijheid van meningsuiting voor iedereen en mag er over alles en iedereen wat gezegd worden. Maar in praktijk is de vrijheid van meningsuiting blijkbaar niet absoluut. Het kent namelijk een voetnoot: antisemitisme. Vrijheid van meningsuiting geldt voor iedereen en er mag alles gezegd worden… behalve als het gaat over Israël of iets te maken heeft met joden.

Vrijheid van meningsuiting, een groot goed…maar niet voor iedereen.

Ingezonden stuk