Wat kunnen moskeeën doen tegen radicalisering?

8294

Dat moskeeën een belangrijke rol kunnen spelen in het tegengaan van radicalisering onder jongeren is een bekend gegeven. Maar wat ze precies moeten doen, is niet altijd even duidelijk. Vandaar hieronder 10 punten van aandacht die hierbij kunnen helpen:

1. Geef jongeren kennis over de Islam. Neem daarin ook mee de omgang met andersdenkenden,  het leven in een niet-moslimland en de gevaren van het spreken over religieuze zaken zonder kennis.

2.  Breng jongeren bij hoe de Islam zich verhoudt tot de samenleving waarin ze leven en moedig ze aan om daar een positieve bijdrage aan te leveren. Ze moeten uiteindelijk deze samenleving als hun samenleving gaan zien.

3. Doe kennis op over de leefwereld van jongeren en speel daarop in. Stem je boodschap af op wat hun bezighoudt, beweegt en inspireert.

4. Leer jongeren hoe ze moeten omgaan met problemen en tegenslagen. Reik ze religieuze hulpmiddelen en tips aan om negatieve gevoelens en ervaringen op een gezonde manier te verwerken.

5.  Bouw een vertrouwensband op met jongeren, zodat ze zich veilig en thuis voelen in de moskee. Een vertrouwensband is cruciaal om geaccepteerd te worden door jongeren en tot ze door te dringen.

6.  Communiceer en maak contact met jongeren. Luister naar wat ze te zeggen hebben en neem hun kritiek en opmerkingen serieus. Jongeren moeten zich gehoord en gesteund voelen in de moskee.

7.  Toon religieuze leiderschap en maatschappelijke verantwoordelijkheid ten opzichte van de jongeren. Erken hun zorgen en frustraties en probeer deze samen op een constructieve manier te kanaliseren.

8.  Hou afwijkend gedrag nauwlettend in de gaten en onderneem tijdig actie indien nodig. Denk bij het ondernemen van actie aan zaken zoals het aanspreken van jongeren op hun gedrag, het bieden van ideologische alternatieven en het geven van adviezen en consulten.

9.  Bouw een netwerk op waarop jij kan terugvallen voor steun en advies. Denk hierbij aan sociale werkers, zorgverleners, psychologen, straatcoaches enz.

10. Vergeet tot slot niet om bij dit alles de Hulp van Allah in te roepen, want alleen Hij kan iets tot een succes maken of niet.

Imam Aboe Ismail