Winnende Ramadancolumn, week 1

6598

De waarde van onze daden

Velen van ons streven niet naar het willen bereiken van perfectie binnen het geloof. Dat komt omdat we al gauw denken dat we daar te zwak voor zijn, er geen tijd ervoor hebben of zelfs denken dat we zoveel moeten doen om zo perfect mogelijk te willen leven volgens de richtlijnen van de Islam.
Allah, de Verhevene, heeft het geloof voor ons daarom vergemakkelijkt. Vergemakkelijkt voor mensen die jong, oud, gezond of ziek zijn. Zo kunnen we al gauw vele beloningen verdienen doormiddel van hele kleine daden die wij zo hard nodig zullen hebben op de Dag des Oordeels.
De Profeet (vrede zij met hem) heeft daarom bijvoorbeeld gezegd: “Kijk niet neer op de minste van de goede werken, al is het maar glimlachen naar je broeder wanneer je hem tegenkomt.”
(Moeslim)
cAli vertelde ook dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “Haast je om liefdadigheid te geven, want liefdadigheid bestrijdt tegenspoed.”
(Djamiec us-Saghier)
Als we hier al zien dat als we maar een glimlach werpen naar onze broeders of zusters, ons geen tegenspoed zal treffen, waarom doen we dat dan zo weinig?
Er zijn er ook helaas die denken dat als zij veel geld zouden hebben, en dat uitgeven, zij dan meer beloning zullen krijgen. Wat dan van de mensen die helemaal niets hebben om uit te kunnen geven? Zullen zij daardoor minder beloning verdienen? Gelukkig niet! Je kan jezelf redden en anderen verblijden met jouw goede daad.
Zo heeft de Profeet (vrede zij met hem) gezegd: “Red je zelf van het Hellevuur, al is het met een halve dadel (als aalmoes).”
(al-Boekhaari)
We hoeven onszelf niet te belasten met allerlei zaken en daden die wij toch niet zullen volhouden. We hoeven ons zeker niet nutteloos te voelen of denken dat we toch niet goed zijn in ons geloof. We hebben immers gezien dat de kleine daden die je kunt verrichten, niet klein zijn in de Ogen van jouw Heer.
Zo heeft Aboe Dardaa’ gezegd dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Zal ik jullie vertellen welke daad het beste voor jullie is dan jullie reinste en puurste bezit? Een daad dat jullie het meest in graad zal verheffen en beter is voor jullie dan het weggeven van zilver en gouden munten? Zij antwoordden toen: “Ja graag.”De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Dhikroellaah (het gedenken van Allah).”
(Moeslim)
We willen allemaal een goede moslim zijn. Als we hierbij stilstaan, denken we al gauw aan de grootste daden die we dan moeten verrichten. We lezen daarom te weinig om te weten te komen wat onze Profeet (vrede zij met hem) ons daarover leert.
De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Een onderdeel van het zijn van een goede moslim is dat hij datgene met rust laat wat hem niet aangaat.”
(Tirmidie)
Beste moslim, we hebben het over de waarde van onze daden. Het gaat dan ook om alle daden, zowel groot als klein. Als wij wisten hoeveel waarde alle daden hebben, dan zouden wij zeker ons best doen een goede moslim te zijn en zouden we er zeker naar streven om de Tevredenheid van Allah te krijgen. Wat je ook verricht of wat je ook uitgeeft omwille van Allah, het zal zeker niet verloren gaan. Je zal hoe dan ook het goede terugkrijgen en misschien zelfs wel meer.
Wees daarom een moslim die bij zichzelf nagaat wat voor daden hij kan verrichten die veel waarde hebben, zowel voor hem als voor anderen. Denk daarom bijvoorbeeld aan de heilige maand Ramadan die zich elk jaar weer herhaalt. Vergeet niet wat je allemaal kan doen in die maand en dat die vol met beloningen zit. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):
“De gelijkenis van degenen die hun eigendommen op de Weg van Allah uitgeven, is als de gelijkenis van een graankorrel, die zeven aren voortbrengt, in iedere aar honderd korrels en Allah vermenigvuldigt voor wie Hij wilt. En Allah is Alomvattend, Alwetend.”
(Soerat al-Baqarah: 261)
In Sahihayn staat dat Aboe Hoerayrah heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Er zijn zeven aan wie Allah schaduw onder Zijn schaduw van zijn cArsh zal geven op een dag dat er geen schaduw zal zijn behalve die van Hem. Bij deze zeven horen: …En een man die Sadaqah uit geeft met zijn rechterhand, zonder dat zijn linkerhand ervan afweet.”
(al-Boekhaari en Moeslim)
Vraag jouw Heer om ons te steunen in het geloof en om ons meer kennis te geven, want Hij is de Heer der Werelden.
Um Hudayfah