Winnende Ramadancolumn, week 4

7274
Wie wordt jouw metgezel?
“Allahoe Akbar”… Het is de vierde Takbier die je hoort. De imam sluit het dodengebed af met de groet aan de rechterkant.
Dit was het dan. De engel des doods heeft jouw ziel opgehaald. Jouw lichaam werd overgebracht naar een graf. Je hoorde hoe jouw dierbaren elkaar probeerden te troosten. Hun tranen vloeiden, maar hun woorden waren niet meer te verstaan. Je hoorde hoe hun voetstappen steeds verder weg klonken en hoe het uiteindelijk doodstil werd. Ze hadden jou in de steek gelaten, ze hadden jou verlaten, je zat helemaal alleen in jouw graf.
Waar was jouw dierbare moeder die altijd aan jouw bed stond als je ook maar een klein beetje verhoging had? Waar was jouw vader, die altijd voor jou zorgde? Waar waren jouw broers die jou altijd zouden beschermen? Waar was jouw zus bij wie je altijd terecht kon? Waar waren jouw vriendinnen die zeiden van jou te houden?
Nee, je was alleen. Iedereen keerde terug naar zijn oude leven en jij lag hier helemaal alleen. Jouw leven flitste voorbij, en je dacht terug aan de vele zondes die je had gepleegd. O Allah, kon je maar uitstel krijgen, dan zou je jouw leven zeker beteren.
Geen gebed zou je meer verwaarlozen, geen slecht woord zou je nog uiten, jouw Hidjaab zou je correct dragen, jouw blik zou je neerslaan, jouw geld zou je als Sadaqah weggeven, jouw ouders zou je gehoorzamen, de Koran zou je dagelijks lezen, het nachtgebed zou je verrichten, de moskee zou je weer bezoeken, de mensen zou je om vergeving vragen. O Allah, kon je maar uitstel krijgen (interpretatie van de betekenis):
“Maar Allah geeft geen ziel ooit uitstel als haar tijd is gekomen. En Allah is Alwetend over wat jullie doen.”
(Soerat al-Moenaafiqoen: 11)
Jouw eigendom, rijkdom, carrière, vrienden en familie hebben jou niet kunnen redden van de dood.
“Totdat, wanneer de dood tot een van hen komt, hij zal zeggen: ,,O mijn Heer, laat mij terugkeren. Hopelijk kan ik goede werken verrichten voor wat ik nagelaten heb.” Zeker niet! Voorwaar, dit zijn slechts woorden die hij spreekt.”
(Soerat al-Moe’minoen: 99-100)
Hoe vaak hebben wij onszelf niet misleid door te denken dat we nog jong zijn en dat de dood nog ver weg is. Dat wij later als we wat ouder zijn ons serieus gaan bezighouden met het geloof. In dat geval leidt het enkel maken van plannen voor de toekomst en het uitstellen van het volbrengen van de geboden van Allah enkel tot grote spijt wanneer jij je in het diepste van het graf bevindt.
Jouw tijd was gekomen, jouw daden waren gestopt, je had slechts hetgeen je verricht had.
Was je hier wel tevreden mee? Had je wel oprecht berouw getoond voor al hetgeen je aan zondes verricht had? Jouw gebeden die je verwaarloosde, had je deze weer opgepakt voor jouw dood? De mensen waar je over roddelde, had je hen wel om vergeving gevraagd? Jouw ouders, waren die wel tevreden over jou? Bovenal, was Allah wel tevreden over jou?
Het was nog slechts een kwestie van tijd voor hetgeen zou komen waarover onze Profeet (vrede zij met hem) ons over heeft geïnformeerd, namelijk: “Vervolgens komt er naar hem (in het graf) een man met een mooi gezicht, mooi gekleed en lekker ruikend en zegt tegen hem: ,,Verheug je in dat wat je pleziert, want dit is jouw dag die jou beloofd is.” Hij vraagt hem: ,,Wie ben jij? Jouw gezicht is een gezicht dat het goede voorspelt.” Hij antwoordt: ,,Ik ben je goede daden.” Dan zegt hij: ,,O mijn Heer, laat het laatste uur spoedig aanbreken, zodat ik naar mijn familie en bezittingen kan terugkeren.”
Dit was voor degene die gewoon was goede daden te verrichten. Wat nu voor de ongelovige, degene die slechte daden verricht?
“Daarna komt er naar hem (in het graf) een man met een walgelijk gezicht, walgelijk gekleed en stinkend en hij zegt: ,,Wees bedroefd voor het slechte dat jou toekomt, dit is jouw dag die jou beloofd werd.” Hij vraagt: ,,Wie ben jij? Jouw walgelijke gezicht voorspelt het kwade.” Hij antwoordt: ,,Ik ben jouw slechte daden.” Dan zegt hij: ,,O Heer, laat het laatste uur niet slaan.”
Wie wordt jouw metgezel in het graf? Heb je hier wel ooit bij stilgestaan? Jij bent nu nog in leven, jij hebt nog een kans, hoe ga je deze benutten? Stel het niet uit, van uitstel komt afstel en van afstel zal zeker spijt ontstaan.
Ga voor de gehoorzaamheid aan Allah en moge Hij ons voorzien van goede gezelschap in het donkerste van het graf.
Khadija