Zonder Salafisme is het gevaar compleet

4381

Eén van de voornaamste redenen waarom radicalisering de afgelopen decennia heeft kunnen uitdijen, is onwetendheid. Onwetendheid bij moslimjongeren die vaak voortkomt uit een gebrek aan kennis en een overdosis aan arrogantie. Maar ook onwetendheid bij sommige beleidsmakers en politici die zich blindstaren op achterhaalde vooroordelen.

Een voorbeeld van deze achterhaalde vooroordelen is dat Salafisme aan de basis zou liggen van radicalisering, terwijl de echte kenners weten dat radicalisering zijn oorsprong vindt in het Kharidjisme en dat juist het Salafisme (lees: zuivere Islam) het machtigste wapen hiertegen is.

In tegenstelling tot wat veel beleidsmakers en politici denken, heeft het Salafisme de laatste jaren met haar open houding voor dialoog, sterke argumentatie en overtuigende onderbouwing, honderden misschien wel duizenden jongeren behoed voor verkeerde beslissingen waarvan de gevolgen voor onze samenleving misschien niet te overzien waren.

Het is daarom vreemd om te zien dat politieke partijen, zoals de VVD en PVDA, pleiten voor zoiets als een verbod op Salafistische organisaties. Naast het feit dat zoiets tegen de vrijheid van geloof is en alle vrijheden en verworvenheden waar we voor staan, is dit ook nog eens onverstandig en onverantwoord. Want het Salafisme is misschien wel de enige brug die ons verbindt met radicaliserende jongeren. Niet omdat Salafisme iets te maken heeft met gewelddadige ideologieën zoals deze politieke partijen suggereren, maar omdat het de know-how en expertise in huis heeft om door te dringen tot deze jongeren en hen tot verandering te bewegen.

Radicaliserende jongeren zien in het Salafisme een geduchte tegenstander. Salafisten zijn volgens hun de enigen die nog voldoende religieuze autoriteit genieten om een serieuze discussie mee te voeren. Zonder de aanwezigheid van zogeheten Salafistische organisaties verdwijnt het laatste stukje toezicht op radicalisering en is alle controle weg. Dus wie pleit voor uitbanning van het Salafisme, pleit in werkelijkheid voor meer speelruimte en vrijheid voor radicalisering.

Bestuur stichting as-Soennah
29 november 2015