De pracht van de Islam

3781

Middels deze religie heeft Allah de mensen van goedheid voorzien op het gebied van hun credo en gedragingen. Hiermee is het leven – in zowel het wereldse als het Hiernamaals – aangenaam gemaakt en heeft Allah de mens zowel van binnen als van buiten gesierd met deze religie. Elke persoon die deze religie omarmt, wordt daarom ontdaan van de kwalen van valsheid en verachtelijke ondeugden. Ook zorgt het ervoor dat de persoon niet afglijdt naar het pad van ontsporing en dwaling. Het gaat hier immers om een religie die onwankelbaar is.

Daarnaast is deze religie bepalend in haar doelstellingen, leiding, aanwijzingen, resultaat en uitkomsten. Al haar Berichtgevingen zijn waar en al haar Voorschriften zijn gestoeld op rechtvaardigheid en goedheid. Het ratio zal daarom nooit wensen dat een specifiek bevel een verbod was geweest of vice versa. Noch zou het verstand ooit hopen dat een verboden zaak toegestaan was geweest, of andersom. Er is dan ook nooit een correcte wetenschap geweest die de geweldige Berichtgevingen van deze religie teniet heeft kunnen doen. Of een voorschrift dat één van de vele degelijke Voorschriften van deze religie nietig heeft verklaard.

Sheikh ʿAbdoer-Razzaaq ibn ʿAbdil-Moehsin al-Badr
(Fragment uit het boek: Takriem ul-Islaam lil-Mar’ah)