Het aantal volgelingen is niet representatief

6924

De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “Geen enkele Profeet onder de Profeten zal zoveel volgelingen hebben als ik. Voorwaar, onder de Profeten zal er een Profeet zijn in wie niemand geloofde behalve één man.”

(Moeslim)

Deze overlevering is een duidelijk bewijs dat een overvloed aan volgelingen of het ontbreken daarvan niet de maatstaf is om aan te geven of de oproeper zich op de Waarheid of valsheid bevindt. Ook al was de Dacwah van deze Profeten en hun religie één, toch verschilden ze in het aantal volgelingen. Sommigen van hen hadden veel volgelingen en anderen hadden maar een paar. En sommige Profeten hadden zelfs maar één man die in hen geloofde. Sterker nog, onder hen was er één die zelfs geen enkele volgeling had!

Hierin is dus een wijze les voor de oproepers en degenen die opgeroepen worden, vooral in onze tijd. Het is dus verplicht voor de oproeper om zich te herinneren aan deze werkelijkheid. Hij moet op het pad van het oproepen tot Allah blijven. Hij moet geen aandacht schenken aan het gebrek aan mensen die blijk geven aan zijn oproep. Er rust op hem niets anders dan het duidelijk overbrengen van de Boodschap. En hij heeft het beste voorbeeld in de vorige Profeten die niemand bij zich hadden, behalve één of twee mannen!

Dus degene die opgeroepen wordt, moet niet wanhopen vanwege het gebrek aan volgelingen die de oproeper beantwoorden. En hij moet dit niet zien als een reden voor twijfel in de Dacwah of de Waarheid, en zo het vertrouwen hierin verliezen. Laat staan dat hij dit als een reden zou moeten nemen voor de valsheid van de Dacwah met als argument dat niemand de oproeper volgt, of dat slechts een paar hem volgen. Als zijn Dacwah waarheidsgetrouw is, dan zal de meerderheid van de mensen hem niet volgen! Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

“En er zijn veel mensen (die niet geloven), ook al wens jij dat zij gelovigen worden.”

(Soerat Yoesoef: 103)

Sheikh Mohammed Naasir ud-Dien al-Albaanie (as-Silsilat us-Sahiehah, overlevering 397)