Onze geliefde broeder Najim…

38190

In de naam van Allah de meest Barmhartige de meest Genadevolle.

Beste broeders en zusters,

Kort geleden overleed onze geliefde broeder Najim Itayyibi. “Waarlijk, wij zijn afkomstig van Allah en tot Hem zullen wij terug keren.”

Het dodengebed voor broeder Najim werd gekenmerkt door een massale opkomst van mensen. Maar wat was er zo speciaal aan deze broeder, waardoor zoveel mensen zijn komen opdagen?

Hieronder volgt een kort verhaal over onze broeder Najim. Het zal duidelijk worden dat wij veel van deze broeder kunnen leren.

Beproeving…

Najim was een broeder die beproefd werd door Allah met een ernstige ziekte. Deze ziekte had een zware impact op hem en beperkte hem in veel van de dagelijkse handelingen. Eén van de gevolgen van zijn ziekte was dat hij op jonge leeftijd het gezichtsvermogen heeft verloren. Daarmee was hij in vele zaken afhankelijk van anderen.

Ondanks zijn beperkingen liet Najim zich niet weerhouden om actief deel te nemen aan de samenleving. Zo was hij gedreven in het opdoen van kennis en het uitnodigen van mensen naar deze kennis.

Oprichter en voorzitter van de Hifdh ul-Qoer’aan groep

De liefde die broeder Najim heeft gehad voor de Koran, heeft ongeveer 6 jaar geleden geleid tot de door hem opgerichte Hifdh ul-Qoer’aan groep van moskee Mouahidien te Molenwijk, Den Haag.

Hij was gedurende al deze jaren voorzitter van de Korangroep. Broeder Najim heeft gedurende deze jaren een groot gedeelte van de Koran gememoriseerd (Soerat al-Baqarah, Soerat an-Naas t/m Soerat al-Qasas), ondanks zijn beperkingen. Dagelijks was hij bezig met het memoriseren en herhalen van de Koran. Onder andere door zijn aanmoediging hebben andere leden van de Korangroep grote delen van de Koran gememoriseerd. Zo heeft een broeder bijna 40 Ahzaab (tweederde van de Koran) gememoriseerd, een andere broeder 15 en weer een andere broeder 10.

Organiseren van jongerenavonden

Najim was actief bezig met het organiseren van jongerenavonden, sportactiviteiten en kinderfeestjes in de moskee in zijn buurt. Zijn doel hierbij was de jongeren uit zijn wijk van de straat te houden en hen het geloof bij te brengen.

Bijeenkomsten van kennis

Zijn liefde voor het geloof zorgde ervoor dat broeder Najim gretig op zoek ging naar kennis. Hij was daarom vaak te vinden in bijeenkomsten van kennis zoals lessen, lezingen en conferenties in diverse moskeeën.

Karakter

Najim wordt door vrienden en kennissen omschreven als een positieve jongen met een hoge mate van verantwoordelijkheidsgevoel, was altijd leuk en gezellig in de omgang, was sportief aangelegd, vriendelijk en gaf veel om anderen.

Najim was een groot voorbeeld en motivator voor mensen om zich heen, en met de Wil van Allah zal dit ook na zijn overlijden voortduren. Hij heeft veel moeten doorstaan in zijn korte leven, maar dat heeft hem niet weerhouden om zijn verplichtingen jegens Allah na te komen en om anderen aan te sporen tot het goede en te weerhouden van het slechte.

Ook werd Najim gekenmerkt door een grote mate van geduld. Nooit hebben wij hem horen klagen over zijn situatie. Hij dankte en loofde zijn Heer in moeilijke en makkelijke tijden.

Wij vragen Allah om onze geliefde broeder Najim te begenadigen, zijn graf te verruimen en te verlichten, hem te doen behoren tot degenen die op de Dag des Oordeels mogen drinken uit het bassin van de Profeet (vrede zij met hem). Wij vragen Allah om hem te doen behoren tot degenen die mogen verblijven in Zijn Schaduw, op de Dag dat er geen schaduw zal zijn, behalve de Zijne. Wij vragen Allah om zijn oversteek op de Siraat te versnellen en te vergemakkelijken, hem te doen behoren tot degenen die het hoogste Paradijs mogen bewonen en hem te laten behoren tot degenen die Allah mogen aanschouwen.

Groepsleden Korangroep