Profiel Coördinator/Coördinatrice Vrijwilligerspool

6882

Voor een broeder en een zuster.

Stichting As-Soennah zoekt een actieve en goed gemotiveerde broeder en zuster als coördinator en coördinatrice van de vrijwilligerspool.

Stichting As-Soennah

Stichting As-Soennah is een Islamitisch kenniscentrum en onderwijsinstituut. Sinds de oprichting op 5 februari 1990 zet Stichting As-Soennah zich in voor een grondige studie van het Islamitische geloof. Kennisvergaring en de overdracht daarvan zijn de twee fundamenten van onze organisatie.

Binnen de Islamitische Gemeenschap van Nederland zijn wij een betrouwbare en toonaangevende religieuze autoriteit op het gebied van Islamitische kennis, onderwijs en jurisprudentie.

Het is ons doel om de Islamitische Gemeenschap van Nederland te verenigen rondom de juiste kennis van de Islam.

Hiernaast zijn wij een informatiecentrum waar iedereen terecht kan voor alle vragen over de Islam. Wij beschouwen het als onze opdracht de schoonheid van de Islam uit te dragen aan iedereen.

Vrijwilligerspool van Afdeling Zorg & Welzijn

Sinds maart 2011 kent Stichting As-Soennah een nieuwe afdeling. Naast Arabischtalige en Nederlandstalige Dacwah is er nu ook een Afdeling Zorg en Welzijn.

De Afdeling Zorg & Welzijn stelt zich tot doel op professionele wijze goede werken in Naam van Allah te verrichten, te coördineren en te bevorderen.

Binnen deze afdeling wordt dit jaar een vrijwilligerspool samengesteld van broeders en zusters die bereid zijn om liefdadigheidswerk te doen voor mensen die dat nodig hebben. Te denken valt aan zieken- en ouderenbezoek, boodschappen doen voor mensen die dat niet kunnen, etc.

Elke aanvraag voor liefdadigheidswerk wordt nauwkeurig bekeken en vervolgens gekoppeld aan de juiste vrijwilliger(s). Al het werk vindt gecoördineerd en onder begeleiding plaats. Er wordt nauw gelet op veiligheid en het behoud van Islamitische voorschriften.

Voor deze pool zoeken wij coördinatoren. Eén coördinator voor de broeders en één coördinatrice voor de zusters. De coördinator heeft als taak de aanvragen voor vrijwilligerswerk te inventariseren en te onderzoeken, en een databank van vrijwilligers te maken en te onderhouden. De coördinator matcht vervolgens bepaalde klusjes met bepaalde vrijwilligers en controleert de gang van zaken.

Taken en werkzaamheden Coördinator/Coördinatrice:

  • Vraag van de cliënt in kaart brengen.
  • Een plan van aanpak maken.
  • Een databank van vrijwilligers aanmaken en onderhouden.
  • Overzicht houden van wie wat doet en wanneer.

De verwachtingen ten aanzien van de vrijwilliger zijn:

  • Je bent gemotiveerd om dit werk te doen omwille van Allah.
  • Deze functie vraagt veel inzet en tijd. Je zult een belangrijke schakel vormen van de vrijwilligerspool dus draag je een grote verantwoordelijkheid.
  • Je hebt leidinggevende kwaliteiten, goede sociale vaardigheden en komt representatief over.
  • Je bent stressbestendig.
  • Je hebt minimaal een afgeronde Mbo-opleiding.
  • Je kan professioneel en gestructureerd werken.

Ons aanbod

Wij bieden je een goed verzorgde werkplek en de bijbehorende faciliteiten. Je doet veel ervaringen op. Afdeling Zorg en Welzijn zal samenwerken met allerlei (gemeentelijke) instanties en je zult dus ook interessante contacten kunnen opbouwen. Deze functie vraagt veel van je, maar je krijgt er ook heel veel voor terug. Je zult heel belangrijk werk doen voor de gemeenschap en voor het beeld dat men heeft van de Islam. Maar het allerbelangrijkste is dat je dit werk doet voor Allah. Wij zetten ons belangeloos in voor onze medemensen en de beloning die je daarvoor zal ontvangen is van onschatbare waarde.

Sollicitatie

Stuur je sollicitatie naar info@zenw.as-soennah.nl. Voor deze functie verwachten wij een motivatiebrief, een CV en een inschatting van je beschikbare tijd. We zullen zo spoedig mogelijk contact met je opnemen en je uitnodigen voor een gesprek. Onvolledige sollicitaties zullen wij niet in behandeling nemen.