Profiel vrijwilliger voor de jongerenteams

7127

Alleen voor broeders.

Stichting As-Soennah zoekt actieve en goed gemotiveerde broeders voor de jongerenteams.

Stichting As-Soennah

Stichting As-Soennah is een Islamitisch kenniscentrum en onderwijsinstituut. Sinds de oprichting op 5 februari 1990 zet Stichting As-Soennah zich in voor een grondige studie van het Islamitische geloof. Kennisvergaring en de overdracht daarvan zijn de twee fundamenten van onze organisatie.

Binnen de Islamitische Gemeenschap van Nederland zijn wij een betrouwbare en toonaangevende religieuze autoriteit op het gebied van Islamitische kennis, onderwijs en jurisprudentie.

Het is ons doel om de Islamitische Gemeenschap van Nederland te verenigen rondom de juiste kennis van de Islam.

Hiernaast zijn wij een informatiecentrum waar iedereen terecht kan voor alle vragen over de Islam. Wij beschouwen het als onze opdracht de schoonheid van de Islam uit te dragen aan iedereen.

Jongerenteams van Afdeling Zorg & Welzijn

Sinds maart 2011 kent Stichting As-Soennah een nieuwe afdeling. Naast Arabischtalige en Nederlandstalige Dacwah is er nu ook een Afdeling Zorg en Welzijn.

De Afdeling Zorg & Welzijn stelt zich tot doel op professionele wijze goede werken in Naam van Allah te verrichten, coördineren en bevorderen.

Binnen deze afdeling wordt dit jaar een jongerenteam samengesteld van broeders die zich gaan inzetten voor (probleem- en hang)jongeren in de wijk. Het is een bekend gegeven dat jongeren die voor problemen zorgen zelf veel problemen hebben. Het is de bedoeling van ons team om deze jongeren te benaderen en laagdrempelig te kijken wat we voor hen kunnen betekenen. Per jongere zal dit in overleg afzonderlijk beoordeeld worden. De begeleiding zal gebeuren als team en in een wekelijks overleg met de teamleider.

Taken en werkzaamheden vrijwilliger jongerenteam

 • Een (vertrouwens)band aangaan met jongeren die in problemen zijn en zelf moeilijk contacten kunnen onderhouden.
 • Eenvoudige zaken samen met of voor de jongeren regelen of doen.
 • Rapporteren over wat je hebt gedaan.
 • Deelname aan wekelijks teamoverleg.
 • Contacten onderhouden met verschillende (gemeentelijke) instanties.
 • Kleine administratieve taken.

De verwachtingen ten aanzien van de vrijwilliger zijn:

 • Je bent gemotiveerd om dit werk te doen omwille van Allah.
 • Affiniteit met de doelgroep.
 • Je werkzaamheden zullen aangepast worden aan jouw beschikbare tijd. Bij het wekelijks teamoverleg zul je echter altijd aanwezig moeten zijn.
 • Je beschikt over goede mondelinge vaardigheden (Nederlands en eventueel Arabisch/Berbers/Turks etc.).
 • Je kan zelfstandig maar ook in groepsverband werken en je bent flexibel.
 • Je kan professioneel en gestructureerd werken of je hebt de bereidheid dit te leren.

Ons aanbod

Wij bieden je een leuk team om mee te werken. Je doet ervaringen op en wij zullen je trainingen en cursussen aanbieden. Afdeling Zorg en Welzijn zal samenwerken met allerlei (gemeentelijke) instanties en je zult dus ook interessante contacten kunnen opbouwen. Je zult belangrijk werk doen voor de gemeenschap en voor het beeld dat men heeft van de Islam. Maar het allerbelangrijkste is dat je dit werk doet voor Allah. Wij zetten ons belangeloos in voor onze medemensen en de beloning die je daarvoor zal ontvangen is van onschatbare waarde.

Sollicitatie

Stuur je sollicitatie naar info@zenw.as-soennah.nl. Vermeld daarbij duidelijk je naam, je adres, je telefoonnummer, je e-mailadres en je geboorteplaats en -datum. We zullen zo spoedig mogelijk contact met je opnemen en je uitnodigen voor een gesprek.