Wat doet de Islam in de ‘ontwikkelde’ landen zo snel groeien?

8726

Vraag:

Wat doet de Islam in de ‘ontwikkelde’ landen zo snel groeien?

Antwoord:

Alle Lof zij Allah en vrede zegeningen zij met de Boodschapper van Allah.

De Islam blijft groeien in de ontwikkelde landen en elders, omdat de verkondiging ervan in overeenstemming is met de natuurlijke aanleg van de mens. De Islam staat namelijk voor de beste humane waarden, zoals tolerantie, liefde, genade, oprechtheid en toewijding.

De Islam voedt mensen op en spoort hen aan tot nobel gedrag, goede manieren en deugd. De verkondiging van de Islam onderscheidt zich van anderen door zijn werkelijkheidszin, evenwicht en gematigdheid. De Islam besteedt de nodige aandacht aan zowel de geest als het lichaam. Zo biedt hij het lichaam de nodige begeerlijkheden, maar staat buitensporigheid daarin niet toe. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen verlangens die voortvloeien uit de natuurlijke aanleg en de verboden begeerten die tot de ondeugden en onzedelijkheden behoren.

De mensen omarmen de Islam omdat ze daarin veiligheid, rust en vrede vinden. Daarnaast vinden zij daarin kant en klare oplossingen voor hun problemen. En aan de hand van de Islam ontdoen zij zich van gevoelens van verwarring, bezorgdheid en teloorgang.

De Islam is de godsdienst van de natuurlijke aanleg, aan de hand waarvan Allah de mens heeft geschapen. Om deze reden omarmen vele rationalisten en mensen met een zuivere natuurdrift de Islam. Immers, de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Er is geen kind of het wordt geboren op de natuurlijke aanleg (oftewel de Islam). Vervolgens zijn het zijn ouders die hem tot een jood, christen of magiër maken… Vervolgens reciteerde Aboe Hoerairah (de volgende Woorden van Allah die als volgt geïnterpreteerd kunnen worden):

“(Volg) de natuurlijke aanleg, waarop Allah de mens heeft geschapen. Er is geen verandering in de schepping van Allah. Dat is de juiste godsdienst.” (overgeleverd door al-Boekhaarie)

Dat wil zeggen dat Allah de mens zodanig heeft geschapen dat hij de waarheid kent, het zuivere monotheïsme goedkeurt en zich aan Allah onderwerpt. De natuurlijke aanleg in de mens vereist dat hij dit geloof kent en ervan houdt, maar het zijn de afwijkende opvoeding, de verkeerde omgeving, de eigen begeerten en de vervloekte duivels onder de gelederen van de djinn en de mensen die iemand doen afdwalen. De mens is van nature aangelegd om het zuivere monotheïsme te erkennen, zoals de Profeet ( vrede zij met hem) op autoriteit van zijn Heer te kennen gaf: “Ik Heb al mijn dienaren als zuivere monotheïsten geschapen, maar de duivels deden hen van hun godsdienst afdwalen.” (Overgeleverd door Moeslim)

Om deze reden, is het correcter om over iemand die na zijn ongeloof moslim is geworden te zeggen dat hij naar de Islam is ‘teruggekeerd’ i.p.v. te zeggen dat hij tot de Islam is ‘bekeerd’.

Zo zul je zien dat wanneer de Islam een land bereikt dat vrij is van fanatisme of sporen van pre-Islamisme, de Islam zich dan in een rap tempo verspreidt. Dit vanwege zijn overtuigingskracht en geringe tegenstand. Ook zul je zien dat de Islam voor iedereen geschikt is, zowel voor de gewone man als de intellectueel, de man als de vrouw en de bejaarde als de jeugdige. Degenen die in ontwikkelde landen moslim zijn geworden, realiseerden zich ineens de wrangheid, misère, overspannenheid en uitzichtloosheid van hun leefomgeving. Dit alles in weerwil van de technologische vooruitgang en grootschalige ontdekkingen. Dit omdat al deze zaken betrekking hebben op het uiterlijk, terwijl het innerlijk van de mens geheel verwaarloosd wordt. Allah zegt over dit soort mensen (interpretatie van de betekenis): “Zij kennen slechts de buitenverschijning van het wereldse leven, terwijl zij met betrekking tot het Hiernamaals onachtzamen zijn.” (Soerat ur-Roem: 7)

De Islam zal, met de Wil van Allah, zijn succes blijven continueren, mits de oprechte dienaren van Allah zich omwille van dit geloof inspannen, zich hieraan vastklampen en zijn wetten toepassen. De aanwezigheid van bedriegers en tekortschieters zal dan, met de toestemming van Allah, nooit en te nimmer de voortgang van de Islam kunnen stuiten. Niets of niemand kan het licht ervan afzwakken of de schoonheid ervan ontsieren. Zijn licht zal niet gedoofd worden vanwege het feit dat enkelen hiervan afstappen. De Islam heeft zijn naam reeds voldoende eer aangedaan door het vooruithelpen van de mensheid en het opheffen van onrechtvaardigheid en onderdrukking.

Sheich Mohammed Saalih al-Moenaddjid