Zwijgen siert

5436

Soefyaan ibn ʿOeyaynah (moge Allah hem begenadigen) zei: “Het zwijgen is de versiering van de geleerde en de bedekking van de onwetende.”

(Moeʿdjam ibn ul-Moeqri’: 1070)

Met “versiering van de geleerde” wordt zijn mooiheid bedoeld. Wanneer hij spreekt, spreekt hij met kennis. En wanneer hij zwijgt, zwijgt hij met kennis.

Met “bedekking voor de onwetende” wordt bedoeld dat als de onwetende zwijgt, hij zijn onwetendheid niet toont. Als hij zou spreken in zittingen over religieuze kwesties, dan zou hij daarmee zijn onwetendheid prijsgeven. Maar als hij zwijgt, dan redt hij zichzelf zeker en stelt hij zichzelf veilig.

Sheikh ʿAbdoer-Razzaaq al-Badr