|
04:26
Den Haag | Fadjr
gebedstijdMiddel 13gebedstijd
Middel 7
04:26
Middel 6
06:39
Middel 5
13:50
Middel 2
17:34
Middel 4
20:47
Middel 3
22:50
Alle gebedstijden
De bekering van cOmar ibn ul-Khattaab
Sacied ibnoe Zayd overlevert: “Bij Allah, je zag mij terwijl ik werkelijk door cOmar gekneveld werd vanwege de Islam. Dit voor de bekering van cOmar.” In een andere overlevering meldt hij: “Als je mij kon zien, toen cOmar nog weigerde moslim te worden, hoe ik en zijn zus door hem gekneveld werden vanwege onze Islam.”
(al-Boekhaari)
 
cAbdoellah ibnoe cOmar overlevert: “Toen cOmar tot de Islam bekeerde, verzamelden de mensen zich rondom zijn huis. Terwijl ik mij als kleine jongen op het dak van het huis bevond, riepen zij: ,,cOmar is van zijn geloof gevallen.” Vervolgens kwam er een man met een zijden mantel langs die riep: ,,Indien cOmar van zijn geloof is gevallen, neem ik hem in bescherming,” waarna de mensen uiteengingen. Ik vroeg daarna: “Wie is deze man?” Zij antwoordden: “Dat is al-cAas ibnoe Waa’il.”
(al-Boekhaari)
 
cAbdoellah ibnoe Mascoed overlevert: “Pas na de bekering van cOmar ibn ul-Khattaab tot de Islam werden wij een kracht waarmee rekening werd gehouden.”
(al-Boekhaari)