|
04:42
Den Haag | Fadjr
gebedstijdMiddel 13gebedstijd
Middel 7
04:42
Middel 6
06:37
Middel 5
12:58
Middel 2
16:11
Middel 4
19:03
Middel 3
20:51
Alle gebedstijden
De gevolgen van Laa ilaaha illAllah

Als
het woord ‘Laa ilaaha illAllah’ (niets of niemand heeft het recht
aanbeden te worden, behalve Allah) gezegd wordt met oprechtheid vanuit het
hart en er vervolgens naar dit woord geleefd wordt, dan kan het niet anders
dan dat dit innerlijk en uiterlijk bewonderenswaardige gevolgen zal hebben
op het individu en de samenleving.

 

Het verenigen van de
moslims

Een
van de belangrijkste gevolgen van het naleven van ‘Laa ilaaha illAllah’
zal zijn dat de moslims verenigd en versterkt zullen worden, zolang zij dezelfde ware godsdienst volgen en praktiseren en zolang zij zich houden aan de dezelfde cAqiedah
(geloofsleer). Allah zegt wat als volgt vertaald kan worden:


“En
houdt jullie allen stevig vast aan het touw
(de
godsdienst) van Allah en weest niet verdeeld.”

(Soerat Aali cImraan: 103)

“Hij
is het Die jou versterkte met Zijn hulp en met de gelovigen. En Hij bracht
hun harten tot elkaar. En al had jij alles besteed wat er op de aarde is,
dan zou jij hun harten niet tot elkaar kunnen brengen, maar Allah heeft hen
tot elkaar gebracht. Waarlijk, Hij is Almachtig, Alwijs.”

(Soerat al-Anfaal: 62-63)

Het
verschillen in zaken van geloofsleer leidt tot splitsing, verdeeldheid en
vijandigheid. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):
 

“Waarlijk,
degenen die hun godsdienst opsplitsen en verdeeld raakten in groepen, jij
(O
Mohammed) bent in niets verantwoordelijk voor hen.”

(Soerat al-Ancaam: 159)

“Toen
raakten zij onderling verdeeld in verschillende groepen over hun zaak
(van
hun godsdienst). Elke groep was blij met wat zij hadden.”

(Soerat al-Moe’minoen: 53)

De
mensen zullen werkelijk niet verenigd worden, behalve als ze het correcte
geloof en de correcte geloofsleer van de Tawhied (eenheid van Allah), welke
beiden een uitvloeisel zijn van ‘Laa ilaaha illAllah’, volgen. We hoeven
slechts te wijzen op de toestand van de Arabieren voor en na de Islam om dit
duidelijk te maken.

 

Het heersen van veiligheid
en vrede in een verenigde samenleving

In een
samenleving waar men gelooft en leeft volgens ‘Laa ilaaha illAllah’
heerst veiligheid en vrede, aangezien de individuen in zo een samenleving
ervoor zullen zorgen dat zij slechts datgene doen wat Allah heeft toegestaan
en datgene zullen laten wat Allah heeft verboden. Kortom, zij zullen in
overeenstemming met de juiste cAqiedah handelen. Dit zal de
mensen weerhouden van vijandigheid, onderdrukking, onrechtvaardigheid en zal
hen ertoe brengen samen te werken, elkaar lief te hebben omwille van Allah
en elkaar te behandelen als broeders:

 

“Waarlijk,
de gelovigen zijn elkaars broeders.”

(Soerat al-Hoedjoeraat: 10)

Voordat
de Arabieren geloofden in ‘Laa ilaaha illAllah’, leefden zij in een
sfeer van vijandigheid, onzekerheid, moorden en vermoord worden. Toen zij
zich daarentegen tot de Islam bekeerden veranderde dit allemaal. Diezelfde
mensen leefden na hun bekering met elkaar in vrede en in een atmosfeer van
liefde, en broederschap overheerste. Allah zegt (interpretatie van de
betekenis):

 

“Mohammed
is de Boodschapper van Allah en degenen die met hem zijn, zijn streng
tegenover de ongelovigen, en barmhartig onderling.”

(Soerat al-Fath: 29)

“En
gedenkt de gunst die Allah jullie heeft geschonken toen jullie vijanden
waren en Hij jullie harten tot elkaar bracht en jullie door zijn gunst
broeders werden.”

(Soerat Aali cImraan: 103)

 Het
bereiken van geluk
 

Eén
van de gevolgen van het naleven van ‘Laa ilaaha illAllah’ is het
verkrijgen van puurheid van het geloof. Allah zegt wat als volgt vertaald kan worden: 

“En
Allah heeft degenen onder jullie die geloven en goede werken verrichten
beloofd, dat Hij hen zeker op aarde als plaatsvervangers zal aanstellen,
zoals hij degenen voor hen als plaatsvervangers aanstelde, en dat Hij hun
godsdienst voor hen zal vestigen, en dat Hij hun toestand zal vervangen door
één van veiligheid na hun vrees. Zij aanbidden Mij en zij kennen aan
Mij in niets deelgenoten toe. Maar wie daarna ongelovig zijn; zij
zijn degenen die zwaar zondig zijn.”


(Soerat an-Noer: 55)

Allah
heeft het bereiken van deze verheven doelen verbonden aan de voorwaarde dat
Hij alleen aanbeden en gehoorzaamd wordt en dat er geen deelgenoten aan Hem
worden toegekend. Dit is de ware betekenis van ‘Laa ilaaha illAllah’.
 

Sheich Saalih ibn Fawzaan
al-Fawzaan

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter