|
06:37
Den Haag | Shoeroeq
gebedstijdMiddel 13gebedstijd
Middel 7
04:42
Middel 6
06:37
Middel 5
12:58
Middel 2
16:11
Middel 4
19:03
Middel 3
20:51
Alle gebedstijden
De grote deugd van Ramadan

Alle
lof behoort toe aan Allah Die de dag de nacht heeft doen volgen als een les
voor degenen die zich laten vermanen. Wij danken Hem voor Zijn overvloedige
zegeningen en wij getuigen dat niets of niemand het recht heeft aanbeden te
worden, behalve Allah. Wij getuigen ook dat Mohammad Zijn dienaar en
boodschapper is. Allah’s vrede en zegeningen zij met hem, zijn
familieleden en zijn metgezellen.

Beste
broeders en zusters vreest Allah, want degene die Hem vreest verdient Zijn
bescherming en degene die zijn begeerten volgt is gedoemd te mislukken in
dit leven en in het Hiernamaals. Het moet duidelijk zijn dat wereldse en
spirituele geluk alleen behaald kan worden door het hart en lichaam te
onderwerpen aan de aanbidding van Allah.

Ramadan is een maand van
vergeving

Het
is een uiting van Allah’s genade voor Zijn dienaren dat Hij het vasten
voor hun heeft voorgeschreven, om hen zodoende te zuiveren van
buitensporigheden en om hun harten te zuiveren van begeerten. In deze dagen
kijken de moslims over de hele wereld uit naar de maand Ramadan; de leider
van alle maanden; de maand van vergiffenis, voordelen en giften; de maand
die de harten van de rechtgeleide mensen verblijdt. Geen wonder dat een
vrome man op zijn sterfbed als reden voor zijn huilen gaf: “Ik ben slechts
aan het huilen omdat mensen verder zullen vasten en gebeden zullen
verrichten na mijn dood, terwijl ik niet langer in de positie zal zijn om
dit te kunnen doen”.

In
de maand Ramadan bevindt zich de belangrijkste van alle nachten; Lailat-ul
Qadr
, een nacht die beter is dan duizend nachten. Wie deze nacht in
aanbidding doorbrengt hopende op Allah’s beloning, al zijn voorgaande
zonden zullen hem vergeven worden. De profeet (vrede zij met hem) heeft
gezegd:

“Wanneer de
maand Ramadan aanbreekt, worden de Poorten van het Paradijs geopend en de
Poorten van de Hel gesloten en de duivels worden dan vastgeketend.”

                                            
                       
                                               
(al-Boechari en Moeslim)

Vermeerder het verrichten
van goede daden in Ramadan

Wie
eeuwige welvaart wil, moet streven naar de aanbidding van Allah en moet
oprechte daden verrichten. Want goede daden zonder oprechte intentie hebben
geen waarde. Ook is het een glorie voor de gelovige om op te staan en
vervolgens het gebed te verrichten. Het beste gebed naast de verplichte
gebeden zijn die, die ’s nachts verricht worden. Het is ook een feit dat
de rechtgeleide mensen onderling wedijveren om in het diepste van de nacht
daden van aanbidding te verrichten om dichter bij Allah te komen. Zij houden
van deze wereld vanwege de nachten.

Aboe
Suloeyman ad-Daaraanie heeft gezegd: “Bij Allah ik zou niet van deze
wereld houden als het niet voor de gebeden in de nacht was, want de nacht is
vanwege haar duisternis waardevol en het verrichten van de gebeden gedurende
de nacht is een van de eigenschappen van een rechtgeleide persoon.”

Al-Hasan
al-Basrie heeft gezegd: “Degene die de nachtelijke gebeden verlaat is
alsof hij gestraft wordt voor een zonde die hij gepleegd heeft.”

Er
moet naar gestreefd worden om smeekbeden tot Allah te verrichten in deze
edele maand, want het verrichten van smeekbeden is de schakel tussen de mens
en zijn Heer. Door in de nacht tot Allah te smeken zal Hij iemands gebeden
verhoren. Allah wordt nooit moe van het geven van gunsten aan Zijn dienaren.

Beste
moslims, de Koran is Allah’s Boodschap aan Zijn dienaren en een licht voor
de gehele mensheid. Er is geen weg naar Allah’s welbehagen behalve door
dit te volgen. Het is geopenbaard in de beste der maanden. De beste manier
waarop je je tijd kunt doorbrengen gedurende deze maand is door het zo vaak
mogelijk reciteren van de Koran. Lees het, denk na over de betekenis ervan
en leef volgens de voorschriften ervan. Dit is omdat de Koran adviezen en
lessen bevat die iemands nederigheid doen toenemen.

Liefdadigheid

De
Profeet (vrede zij met hem) was de meest vrijgevige van alle mensen en hij
was het meest gul in de maand Ramadan. Wanneer hij gaf, gaf hij in overvloed
alsof hij geen angst voor armoede had. Eenieder die bij de Profeet (vrede
zij met hem) kwam om iets te vragen ging nooit met lege handen weg, tenzij
hij het niet had. Liefdadigheid heeft een positief effect op degene die
uitgeeft. Het veroorzaakt zegeningen in zijn rijkdom en kinderen, voorkomt
rampen en brengt zaligheid voort. Ramadan is de maand van liefdadigheid.
Geef van jouw rijkdom aan de armen en behoeftigen en weet dat hebzucht en
gierigheid jouw rijkdom niet voor altijd zullen baten en weet dat
liefdadigheid jouw rijkdom nooit zal laten afnemen. Geef van jouw bezit in
liefdadigheid uit, want liefdadigheid verhoogt iemand in status bij Allah.

Ibn
al-Qayyim heeft gezegd: “Gehoorzaam Allah! Dit zal Zijn zegeningen
meebrengen, je behoeden voor Zijn bestraffing en je dichter bij Hem brengen.”

Tref
voldoende voorbereidingen voor deze eervolle maand, want het is slechts een
bezoek van korte duur. Probeer ook de cOemrah tijdens de Ramadan
te verrichten want het verrichten van de cOemrah gedurende de
vastenmaand staat gelijk aan de beloning van het verrichten van de Hadj met
de Profeet (vrede zij met hem). Voorzie ook de vastende moslims van voedsel,
want degene die dit doet krijgt dezelfde beloning als degene aan wie wordt
gegeven zonder dat het ook maar iets van hun eigen beloning afneemt.

Ictikaaf

Ictikaaf
(afzondering in de moskee slechts om Allah te aanbidden) is ook een Soennah
die gedurende de laatste 10 dagen van Ramadan plaatsvind.

Ibn
Shihaab heeft gezegd: “Het is jammer dat moslims de Ictikaaf
verlaten terwijl de Profeet (vrede zij met hem) het nooit heeft overgeslagen
vanaf het moment dat hij naar Medina kwam tot aan zijn dood.”

Gebruik
deze edele maand om familiebanden te versterken (door goed contact met je
naasten te behouden). Toon ook oprecht berouw aan Allah zolang de deur tot
berouw nog open is. Behoed jezelf voor een onaangenaam einde want het
verlaten van deze wereld is pijnlijk.

 

 

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter