|
06:37
Den Haag | Shoeroeq
gebedstijdMiddel 13gebedstijd
Middel 7
04:42
Middel 6
06:37
Middel 5
12:58
Middel 2
16:11
Middel 4
19:03
Middel 3
20:51
Alle gebedstijden
De list tegen Rabi ibnoe Khoezaym

Eén van de
redenen die de mensen wel eens aanhalen om de Islam niet (volledig) te
willen praktiseren is dat zij wellicht uitgelachen zullen worden door de
mensen of dat zij bespot zullen worden. Soms kan het zelf zo zijn dat oude
bekenden alles eraan proberen te doen om je weer terug te trekken naar je
oude levenswijze. Weet dat dit een beproeving is van Allah om te kijken of
jij daadwerkelijk standvastigheid zult tonen en waarachtig zult zijn. Allah
zegt (interpretatie van de betekenis):


“Rekenen de
mensen erop dat zij

(met rust)
worden gelaten, omdat zij zeggen: ,,Wij geloven”, en niet worden beproefd.
En voorzeker, Wij beproefden degenen die voor hen waren. En Allah zal zeker
laten weten wie de waarachtigen en wie de leugenaars zijn.”
 
  
                                                                                                               

(Soerat al-cAnkaboet: 2-3)

Laat het
volgende verhaal van Rabic ibnoe Khoezaym voor ons allen een
lichtend voorbeeld zijn.

Rabic
ibnoe Khoezaym was één van de vrome voorgangers. Hij stond bekend om zijn
vroomheid. Een aantal verdorven personen die erg jaloers op hem was bedacht
een list om hem ten schande te brengen. Ze gingen naar een zeer
aantrekkelijke vrouw die bekend stond om haar lage zeden. Zij zeiden tegen
haar: “Wij zullen je duizend dinar (goudstukken) geven!”

De vrouw
vroeg: “En wat moet ik daarvoor doen?”

Waarop de
mannen tegen haar zeiden: “Het enige wat je hoeft te doen is één kus geven
aan Rabic ibnoe Khoezaym.”

“Eén kus
maar! Voor dat bedrag zal ik zelfs overspel met hem plegen” zei ze.

De mannen
antwoordden: “Dat is jouw zaak. In ieder geval zullen wij jou je beloning
geven.”

De vrouw liep
op Rabic ibnoe Khoezaym af. Toen ze eenmaal voor hem stond
draaide Rabic ibnoe Khoezaym zich van haar af, sloeg zijn blik
neer terwijl zij zichzelf steeds maar aanbood. Zij herinnerde hem eraan dat
zij helemaal alleen waren en ongestoord hun gang konden gaan. Waarop Rabic
tegen haar zei: “O dienares van Allah, wat zal jouw toestand zijn als
je halsslagader zal worden doorgesneden? (met andere woorden wat zal je doen
als jouw ziel je lichaam verlaat?) O dienares van Allah, wat zal jouw
toestand zijn als Moenkar en Nakier jou zullen ondervragen in het graf? O
dienares van Allah, wat zal jouw toestand zijn als je voor Allah, de Koning,
de Almachtige, zal komen te staan? O dienares van Allah, wat zal jouw
toestand zijn als jij geen berouw zult tonen en door az-Zabaaniyah (de
bewakers van het Hellevuur) naar de Hel zal worden gesleurd?”

Hierdoor
schrok de vrouw, begon te huilen en draaide zich om, om vervolgens naar huis
te rennen. Eenmaal thuis aangekomen begon zij Allah te smeken om vergeving
voor haar zonden.

De mannen die
haar in eerste instantie hadden geroepen voor hun list zeiden: “Wij wilden
dat zij Rabic ibnoe Khoezaym zou verpesten maar het blijkt dat
Rabic ibnoe Khoezaym haar heeft verpest.”

De vrouw
veranderde haar leven en werd de vroomste vrouw van haar land.      

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter