Kind met faalangst

8491

Hieronder een aantal tips dat in shaa’ Allah kan helpen tegen faalangst:

 • Verbind het kind met Allah en vertel hem of haar dat mensen in moeilijke tijden altijd troost bij Hem kunnen vinden. Hij is Degene die in staat is om al onze zorgen weg te nemen.
 • Toon begrip voor de faalangst van het kind.
 • Praat met het kind over faalangst en hoe hiermee om te gaan. Richt je aandacht vooral op het vergroten van zijn of haar zelfvertrouwen.
 • Vertel het kind dat fouten maken mag. De Profeet (vrede zij met hem) leerde ons dat iedereen fouten maakt, maar belangrijk is dat we ons daarna herstellen en verder gaan.
 • Let op je woorden bij het aanspreken van het kind. Richt je kritiek op de taak en niet op de persoon. Toen de metgezel Khaalid zich een keer misdroeg, distantieerde de Profeet (vrede zij met hem) zich van zijn misdraging en niet van hem als persoon.
 • Verdeel taken in kleine stapjes. Het kind boekt hierdoor kleine successen waardoor het steeds meer aangemoedigd wordt om verder te gaan.
 • Geef je kind de tijd om na te denken over antwoorden en oplossingen. Wees niet te snel met je antwoord en/of hulp.
 • Verwijs terug naar eerdere successen. Vraag het kind hoe het eerder is gelukt en wat hij of zij toen heeft gedaan om de taak te volbrengen.
 • Laat het kind zelf verantwoordelijkheden oppakken en laat het ook vrij in het maken van eigen keuzes.
 • Vergelijk je kind niet steeds met andere kinderen. Elk kind is uniek en heeft zijn of haar eigen talenten. De ouders moeten het kind helpen om die talenten te vinden en te ontplooien. Je moet je aandacht dus richten op je eigen kind en niet op dat van een ander.
 • Win advies in over dit onderwerp bij deskundige mensen.
 • Doe samen leuke dingen.
 • Leer het kind smeekbedes tegen faalangst zoals het zoeken van toevlucht bij Allah tegen de influisteringen van de satan.
 • Vraag Allah in je smeekgebeden om je kind van zijn of haar faalangst af te helpen.

Imam Aboe Ismail