De omgangswijze van de Profeet met de moslimvrouwen

11384
Hij (vrede zij met hem) kortte het gebed in uit mededogen met een vrouw wiens kind huilde.

Anas Ibnoe Maalik overlevert dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Ik betreed het gebed met de intentie dit lang te houden, daarna hoor ik het gehuil van een kind en besluit toch het gebed te verkorten omdat ik ervan bewust ben dat de moeder het zwaar heeft vanwege zijn gehuil.” (al-Boechari en Moeslim)

Hij (vrede zij met hem) bleef na het gebed met de mannen zitten zodat de vrouwen ongehinderd konden vertrekken.

Oem Salamah overlevert dat als de Profeet (vrede zij met hem) het gebed eindigde, de vrouwen opstonden, terwijl hij even bleef zitten. Ibn Shihaab zei: “Ik denk, en Allah weet het beter, dat hij bleef zitten om de vrouwen de kans te geven te vertrekken zodat zij niet door de mannen werden ingehaald.” (al-Boechari)

Hij (vrede zij met hem) draagt de rijpe en de menstruerende vrouwen op naar buiten te gaan en deel te nemen aan het vieren van de cIed.

Oem cAtiyyah overlevert: “Ik hoorde de Profeet (vrede zij met hem) de rijpe, thuiszittende en menstruerende vrouwen opdragen om naar buiten te gaan om het goede en de verwensingen van de gelovigen bij te wonen en laat de menstruerende vrouwen de gebedsplaats ver- mijden.” (al-Boechari)

Hij (vrede zij met hem) gaf cOthmaan toestemming om bij zijn zieke vrouw achter te blijven tijdens de Slag van badr.

Ibn cOmar zei: “Wat betreft het achterblijven van cOthmaan ten tijde van de Slag van Badr, hij was toentertijd getrouwd met de dochter van de Profeet (vrede zij met hem) en zij was ziek. De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: ,,(Blijf bij haar) jij hebt dezelfde beloning als iemand die Badr heeft meegevochten en zijn deel in de oorlogsbuit.” (al-Boechari)

Hij (vrede zij met hem) draagt een man op om zich uit te schrijven voor Djihaad zodat hij zijn vrouw kan vergezellen op Hadj.

Ibn cAbbaas overlevert: Er stond een man op en zei: “O Boodschapper van Allah, waarlijk, mijn vrouw is vertrokken voor het verrichten van de Hadj en waarlijk, ik heb mij ingeschreven voor die en die veldslag. Hierop zei de Profeet (vrede zij met hem): “Ga de Hadj met je vrouw verrichten.” (al-Boechari en Moeslim)

Hij (vrede zij met hem) is bedroefd omdat een vrouw is begraven terwijl hij hiervan niet op de hoogte was.

Aboe Hoerayrah overlevert dat een zwarte vrouw die altijd de moskee bezemde stierf. De Profeet (vrede zij met hem) vroeg naar haar. Waarop hem werd verteld dat zij was gestorven. Hij zei toen: “Hadden jullie mij hiervan niet op de hoogte kunnen brengen?! Wijs mij haar graf.” Hij kwam bij haar graf en verrichtte het dodengebed voor haar.” (al-Boechari)