De positie van de vrouw in de Islam

37459
Enkele feiten met betrekking tot de vrouw
Niemand ontkent dat de vrouw in de loop der tijd veel heeft geleden. Sterker nog, de vrouw heeft als zondebok moeten fungeren binnen vele beschavingen. Er werden her en der zelfs bijeenkomsten gehouden om de ware aard van de vrouw te onderzoeken. Dit gegeven is een smet op het blazoen van de mensheid. Er is immers geen beschaving geweest of deze heeft de vrouw onderdrukt en allerlei vormen van leed toegebracht.
Zo werd een vrouw in het verleden in het water gegooid wanneer zij haar man niet gehoorzaamde en bezat de man het recht om zijn vrouw te verkopen. In andere beschavingen werd een vrouw, wanneer zij beschuldigd werd van ontucht, in de rivier gegooid. Als zij vervolgens verdronk werd ze schuldig geacht en anders vrijgesproken. Dit is slechts een aantal voorbeelden waaruit opgemaakt kan worden hoe de vrouw in het verleden werd behandeld.
Enkele uitspraken
Zelfs filosofen, die de meeste mensen hoog in het vaandel hebben, die van grote invloed waren op de geschiedenis en waarvan de leer tot vandaag de dag wordt gedoceerd aan allerlei universiteiten, hebben zich schuldig gemaakt aan de meest verschrikkelijke uitspraken over de vrouw. Zo heeft de welbekende filosoof Aristoteles (384-322 v.Chr.), die als vader der filosofen wordt beschouwd, gezegd:
“De vrouw voor een man is te verglijken met slavin en haar meester, en is te verglijken met handwerk en rationeel werk, en met een barbaar en een Griek. De vrouw is een minderwaardige man die is achtergebleven op de tree van ontwikkeling.”1
Schopenhauer(1788-1860) heeft gezegd:
“Zij (vrouwen) zijn geschikt voor het functioneren als verpleegsters en leraressen in onze vroege jeugd, gezien het feit dat zij zelf kinderachtig, onbeduidend en kortzichtig zijn; in één zin zijn ze zelf grote kinderen gedurende hun hele leven. Zij zijn een ondermaatse, smal geschouderd, breedheupig en kortbenig ras, zij hebben geen geschikte kennis en hebben geen genialiteit.”2
Een andere bekende filosoof Friedrich Nietzsche (1844-1900) heeft op zijn beurt gezegd:
"De vrouw heeft zoveel om zich voor te schamen; er steekt zoveel pedanterie, zoveel oppervlakkigheid, zoveel bedilzucht, kleinzielige aanmatiging, bandeloosheid en onbescheidenheid in de vrouw, die tot dusver nog het best in bedwang werd gehouden en werd beheerst door de vrees voor de man."3
Voor de komst van de Islam plachten de Arabieren hun dochters levend te begraven uit vrees voor schande en oneer. Kleine meisjes hielpen nietsvermoedend mee met het graven van hun eigen grafkuil en veegden het zweet van het voorhoofd van hun vaders. Over hen zegt de Koran (interpretatie van de betekenis):
“En wanneer het levend begraven meisje gevraagd wordt. Voor welke zonde zij gedood werd.”
(Soerat at-Takwier: 8-9)
De sporen van vrouwenonderdrukking kunnen nog steeds bezichtigd worden in allerlei burgerlijke wetboeken die in het verleden opgesteld zijn door landen die vandaag de dag de durf hebben om de Islam van vrouwenonderdrukking te betichten. Zo lezen wij in het oude BW, welke gedurende de 19e eeuw in Nederland nog van toepassing was, dat de vrouw gelijkgesteld werd aan een minderjarige en een handelingsonbekwame.
En toen kwam de Islam
De Islam is gekomen om de vrouw te bevrijden van deze onderdrukking en terreur, en tegen de algehele mensheid te zeggen (interpretatie van de betekenis):
“En voor hen (de vrouwen) zijn er rechten overeenkomstig hun plichten.”
(Soerat al-Baqarah: 228)
De Islam is gekomen om tegen de man te zeggen (interpretatie van de betekenis):
“En behandel hen op een goede wijze en mochten jullie een afkeer van hen hebben, dan kan het zijn dat jullie een afkeer hebben van iets, terwijl Allah daarin veel goeds gelegd heeft.”
(Soerat an-Nisaa’: 19)
En (interpretatie van de betekenis):
“Laat hen (gedurende de wachttijd) wonen zoals jullie wonen, naar jullie vermogen en kwelt hen niet om hen in het nauw te drijven.”
(Soerat at-Talaaq: 6)
En (interpretatie van de betekenis):
“En geeft hun (de vrouwen) van de rijkdom die Allah jullie gaf.”
(Soerat an-Noer: 33)
En (interpretatie van de betekenis):
“Zij (vrouwen) zijn als kleding voor jullie en jullie zijn (als) kleding voor hen.”
(Soerat al-Baqarah: 187)
Onze Profeet (vrede zij met hem) is gekomen om de ware positie van de vrouw uit de doeken te doen. Toen hij (vrede zij met hem) werd gevraagd naar degene die het dichtst bij zijn hart lag, antwoordde hij onverwijld: cAa’ishah!”
Ook heeft hij (vrede zij met hem) gezegd: “Wees goed voor jullie vrouwen!”
(al-Boekhaari en Moeslim)
En:
“De beste onder jullie is hij die zijn vrouwen goed behandelt en ik ben de beste onder jullie voor zijn vrouw!”
(at-Tirmidhi)
Desondanks
Desondanks heb je vandaag de dag een aantal hersenloze, haatzaaiende en blindvolgende figuren dat beweert dat een moslimvrouw, die zich conform de Islamitische Voorschriften kleedt en gedraagt, onderdrukt wordt. Wie wordt er nou werkelijk onderdrukt?
Een vrouw die in allerlei reclamespots van producten wordt gebruikt die in negen van de tien gevallen niets met haar lichaam te maken hebben of een vrouw die als een koningin door iedereen wordt behandeld?
Een vrouw die zich genoodzaakt voelt om de prostitutie in te gaan om zichzelf te kunnen onderhouden of een vrouw die te allen tijde door haar mannelijke familieleden onderhouden dient te worden?
Uit een recent onderzoek van de Rutgers Nisso Groep, in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport blijkt dat maar liefst 12% van de Nederlandse vrouwen met seksueel geweld te maken hebben gehad4. Hier schuilt de werkelijke onderdrukking en minachting!
Conclusie
We hebben hierboven een schets gegeven van de positie van de vrouw buiten de Islam en daaropvolgend hebben we aangegeven hoe de Islam tegen vrouwen aankijkt. Tegen hen die nog steeds beweren dat de vrouw in de Islam onderdrukt, minacht en verwaarloosd wordt, zouden wij het volgende willen zeggen:
“De vrouw heeft in jullie beschavingen duizenden jaren moeten lijden. Het is dan ook niet vreemd dat jullie het vandaag de dag voor haar opnemen en haar rechten proberen te waarborgen. Daarentegen heeft de Islam van begin af aan de vrouw haar werkelijke waarde en status gegeven en haar rechten tot aan de Dag des Oordeels gewaarborgd!”
Team al-Yaqeen
1. The story of Philosophy, Will Durant.
2. Zie: Henry Alphern’s An Outline History of PhilosophyDurant’s werk over Schopenhauer. en Russell’s werk over Schopenhaueren
3. "Geschiedenis van de westerse filosofie", B.Russell, blz. 794
4. Rapport Seksuele gezondheid in Nederland 2009