De rol van de vrouw binnen de Islam

43300
Binnen de Islam heeft de vrouw een edele en verheven positie. Zij bekleedt de belangrijkste rol in het leven van iedere moslim. Zij is onze moeder. In feite is een moslima voor iedereen de eerste leraar in het bouwen van een rechtschapen maatschappij. Dit door het volgen van de Leiding van het Boek van Allah en de Soennah van Zijn Profeet (vrede zij met hem). Verwijdering hiervan brengt slechts dwaling met zich mee voor zowel mannen als vrouwen.
Het geheim van het belang van de vrouw ligt besloten in de enorme verantwoordelijkheid die haar is toebedeeld en in de moeilijkheden die zij te verduren heeft. Verantwoordelijkheden en moeilijkheden die zelfs mannen vaak niet kunnen dragen. Dit is waarom wij altijd dankbaar en beminnelijk moeten zijn voor onze moeder. Dit is waarom wij ook altijd een goede gezelschap dienen te zijn voor onze moeder. Dit behoort tot onze belangrijkste verplichtingen. In deze kwestie verdient zij de voorkeur boven de vader.
Aboe Hoerayrah (moge Allah weltevreden met hem zijn) heeft verteld dat er eens een man naar de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) kwam en zei: “O Boodschapper van Allah, wie van de mensheid heeft het meest recht op mijn gezelschap? Hij (vrede zij met hem) antwoordde: “Je moeder.” De man vroeg toen: “En dan daarna?” Waarop hij (vrede zij met hem) antwoordde: “Je moeder.” De man vroeg toen weer: “En daarna?” Waarop hij weer antwoordde: “Je moeder.” De man vroeg toen: “En dan daarna?” Waarop hij antwoordde: “Dan je vader.”
(al-Boekhaari en Moeslim)
Dit houdt in dat de moeder driemaal meer goedheid verdient en driemaal beter behandeld dient te worden dan de vader.
Wat betreft de echtgenote, haar status en haar kracht om de ziel van de man kalm en sereen te maken, wordt duidelijk aangetoond in het nobele vers waarin Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):
“En het behoort tot Zijn Tekenen dat Hij voor jullie van jullie eigen soort echtgenotes heeft geschapen, opdat jullie rust bij haar vinden en Hij deed tussen jullie liefde en barmhartigheid ontstaan. Zeker, daarin zijn Tekenen voor een volk dat nadenkt.”
(Soerat ar-Roem: 21)
En vergeet cAa’ishah (moge Allah tevreden zijn met haar) vooral niet en haar grote invloed op de mannelijke metgezellen die hun kennis van de overleveringen van haar ontvingen. En ook de vele vrouwelijke metgezellen die van haar de verscheidene regelgevingen leerden betreffende vrouwelijke kwesties.
Ik twijfel niet aan het feit dat mijn moeder (moge Allah genadig met haar zijn) een geweldige invloed op mij heeft gehad. Ze moedigde me aan te gaan studeren en ondersteunde me hierin. Moge Allah haar beloning vergroten en haar belonen met de beste der beloningen voor hetgeen ze voor mij heeft gedaan.
Er is geen twijfel over mogelijk dat een gezin waar goedheid, zachtheid, liefde en zorg heersen – en de correcte islamitische opvoeding – een enorme invloed uitoefenen op de man. Hierdoor kan hij, met de Wil van Allah, succesvol zijn in alles wat hij onderneemt.
Het is dus Allah alleen Die ik vraag succes te schenken en ons te leiden naar waar Hij van houdt en tevreden mee is. En moge vrede en zegeningen zijn met onze Profeet Mohammed, diens familie, metgezellen en volgelingen.
Sheich cAbd ul-cAziez Ibn Baaz
Majmoec Fataawaa wa Maqaalaat Mutanawwi’ah