De vrouw en haar voorbereiding op het Hiernamaals

14921

O dienares van Allah, vrees jouw Heer en heb ontzag voor Hem. Het kan zijn dat je vandaag kunt doen en laten wat je wilt en niet ter verantwoording wordt geroepen, maar er komt een dag waarop je alsnog die verantwoording moet afleggen. Vaak worden de mensen in dit wereldse leven beziggehouden door vermaak en spel totdat zij onverhoeds overvallen worden door de dood.

Beste zuster, hoe zou het aanvoelen als jij overvallen wordt door de dood en noodgedwongen het leven moet staken?

Hoe zou het aanvoelen als jij weggenomen wordt van je man, kinderen, vriendinnen en ouders?

Hoe zou het aanvoelen als jij op de schouders wordt gedragen en naar het graf wordt geleid om plaats te nemen in je nieuwe verblijf?

Hoe zou de donkerte en nauwheid van het graf aanvoelen?

Hoe zou het aanvoelen als de twee engelen tot jou komen, jou in de zitpositie brengen en hun vragen op jou afvuren?

Hoe zou het aanvoelen als jij uit je graf opgewekt wordt, jouw boek overhandigd krijgt en de weegschalen opgesteld worden?

O dienares van Allah, dit is wat ons allemaal staat te wachten, dus bereid je alvast voor op deze gruwelijke taferelen. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Totdat wanneer de dood tot een van hen komt, hij zal zeggen: ,,O mijn Heer, laat mij terugtrekken. Opdat ik goede werken kan verrichten voor wat ik nagelaten heb.” Zeker niet! Voorwaar, dit zijn slechts woorden die hij spreekt en voor hen is er een scheiding tot de Dag waarop zij opgewekt worden.” (Soerat al-Moe’minoen: 99-100)

Tenslotte, sluiten we af met deze wijze woorden van al-Imam Ash-Shaaficie:

“Op de Dag des Oordeels tellen geld en kinderen niet meer. En de verdrukking van het graf doet de huwelijksnacht vergeten.”