Ghierah

55859

Wij leven in een maatschappij waarin de meeste mannen en vrouwen hun gevoel voor bescheidenheid zijn kwijtgeraakt. Vrouwen lijken alleen nog maar geobsedeerd te zijn door hun uiterlijk en dragen kleding waarvan zij weten dat het de aandacht trekt van mannen, zelfs als deze vrouwen gehuwd zijn! Zij zijn hun gevoel voor schaamte kwijtgeraakt.

Op het huwelijk wordt vaak neergekeken en het zou ouderwets zijn. Korte hartstochtelijke en frivole relaties lijken de norm te zijn geworden. Iedereen wacht op de volgende partner die veel beter zou zijn dan de vorige en als hij of zij je niet bevalt, dan ga je toch gewoon door naar de volgende!? Het feminisme heeft ook zijn sporen achtergelaten op deze samenleving. Mannen en vrouwen worden geacht hun natuurlijke emoties te onderdrukken. Mannen voelen zich niet eens opgelaten als hun vrouwen zich helemaal optutten als ware kerstbomen en de aandacht trekken van elke man. Zij vinden het geen probleem als andere mannen hun vrouwen zo zien of dat zij met hun vrouwen kletsen, flirten, lachen of zelfs dansen. En als zij dit toch erg vinden, dan wordt hen verteld om niet zo bezitterig te zijn.

In de Islam kennen wij het begrip Ghierah. Ghierah staat voor een gevoel van eer, jaloezie en waardigheid. Het is een goede vorm van jaloezie. Net zoals het gevoel van jaloezie en waakzaamheid dat een man heeft als vreemde mannen naar zijn vrouw, zusters of andere vrouwen kijken. Dit gevoel is natuurlijk en eigen aan zowel mannen als vrouwen. De Profeet (vrede zij met hem) had de meeste ghierah voor zijn vrouwen en alle Metgezellen stonden bekend om hun ghierah.

Alle moslimmannen zouden een collectief gevoel van waakzaamheid en bezorgdheid over de eerbaarheid van de moslimvrouwen moeten hebben. Allah zegt in de Koran wat als volgt te vertalen is

“De mannen zijn hoeders van de vrouwen” (Soerat an-Nisaa’: 34)

Mannen die het niet erg vinden hoe hun vrouwen zich gedragen en kleden in de aanwezigheid van andere mannen en daarnaast hun vrouwen niet opdragen om de hijaab te dragen, worden Dayyoeth genoemd. Het zijn van een dayyoeth is een grote zonde, een uitgebreide beschrijving hiervan kan gevonden worden in het boek Kitaab ul-Kabaa’ier van imam Dhahabie.

Een verhaal over ghierah

Het volgende verhaal illustreert de kwaliteiten van ghierah. Asmaa’ bint Abi Bakr, de zus van cAa’ieshah vertelt het volgende verhaal over haarzelf. Abu Bakr was een rijke koopman en hij trouwde zijn dochter Asmaa’ met de grote metgezel Az-Zubayr ibn al-cAwwam . Az-Zubayr was een zeer arme man die erg vroom was. Hij was één van de Metgezellen aan wie het Paradijs beloofd was. Asmaa’ vertelt: “Toen Az-Zubayr met me trouwde had hij noch land noch geld noch slaaf.” Asmaa’moest dan ook erg werken. Dit deed zij door het kneden van deeg. Hiervoor moest zij vaak ver lopen om water te halen. Zij gaat zelf verder: “En ik was gewend om de maalstenen van het land van Az-Zubayr, dat hij van de Profeet (vrede zij met hem) had gekregen en dat drie kilometer buiten Medina lag op mijn hoofd te dragen. Op een dag, terwijl ik de stenen op mijn hoofd droeg, gebeurde het dat ik de Profeet van Allah met een groep van zijn Metgezellen tegenkwam. Hij riep me en gebood de kameel te zitten, zodat ik bij hem achterop kon meerijden. Ik voelde me verlegen om met mannen te lopen en dacht aan Az-Zubayr en zijn ghierah, hij was een man met zeer veel ghierah. De Profeet van Allah begreep mijn verlegenheid en ging weg. Ik kwam bij Az-Zubayr aan en zei: De Profeet van Allah kwam mij tegen terwijl ik maalstenen droeg. Hij was met een aantal Metgezellen. Hij gebood de kameel te knielen zodat ik er op kon, maar ik voelde me verlegen en moest aan jouw ghierah denken.” Dus Asmaa’ wees het aanbod van de Profeet (vrede zij met hem) af waarop Az-Zubayr zei: “Bij Allah! De gedachte dat jij de maalstenen op je hoofd droeg is voor mij een zwaardere last dan dat je met hem was meegereden.” (overgeleverd dooral- Boechari)

Kijk naar de mate van waardigheid en bescheidenheid van Asmaa’! Zie hoe verlegen ze zich voelde bij het aanzicht van mannen? Kijk hoe voorzichtig ze was met de gevoelens van haar man? Ze wist dat haar man veel ghierah had en daarom wilde ze hem niet van streek maken door de hulp van de Profeet (vrede zij met hem) te accepteren ondanks het feit dat de Profeet (vrede zij met hem) de oprechtste onder de mannen was en ondanks het feit dat ze zich het hiermee extra zwaar maakte! En kijk dan naar Az-Zubayr, die ondanks dat hij veel ghierah bezat, zijn vrouw het niet lastig wilde maken. Wat hadden zij een prachtige relatie!

Het koesteren van ons gevoel van ghierah

Soms begrijpen moslimvrouwen het niet als hun mannen hen vragen om iets te veranderen aan de manier waarop zij zich kleden of in het openbaar spreken. Zij denken dan vaak dat hun mannen zich te bezitterig gedragen. Maar, mijn beste zusters! Als jullie mannen jullie vragen om een bepaalde khimaar niet te dragen omdat het de schoonheid van jullie ogen accentueert, bij Allah! Wees dankbaar! Wees trots op het feit dat jouw man een gevoel van ghierah heeft voor jou en dat hij jouw waardeert en bezorgd is om jouw Hiernamaals. Hij weet beter dan jij hoe mannen zelf kunnen zijn, dus probeer in dit soort gevallen niet zo gemakkelijk over zijn gevoel van ghierah heen te stappen. Zijn bezorgdheid om jou zou juist jouw gevoel van eer en waardigheid moeten strelen! Wij moeten onze ghierah en die van onze mannen koesteren door ons bescheiden te gedragen en te kleden. Wij moeten hun mening ook respecteren. Wij verwachten immers bepaald gedrag van hen en zij verwachten dit ook van ons. Daarnaast, als onze mannen ons sowieso iets vragen om te doen wat niet haram is, dan moeten wij hen hierin gehoorzamen.

En Broeders! Hoe kunnen jullie het toestaan dat jullie vrouwen of zusters rondlopen en de aandacht en slechte intenties van de mannen trekken? Hoe kan het zijn dat het jullie niets doet als zij met andere mannen lachen, praten en flirten? Niemand heeft het recht om zich met haar te vermaken, behalve jullie en hun Mahaarim mannen. Jullie zijn niet voorbarig bezig door jullie vrouwen eerst aan te sporen en daarna op te dragen om de hijaab te dragen, omdat jullie hierover zullen worden ondervraagd op de Dag des Oordeels en het is ook een grote zonde die jullie zelf zullen dragen! Het is de plicht van de mannen om de vrouwen van zijn huishouden deze zaken op te dragen. De mannen zullen zich nooit kunnen verstoppen achter het excuus dat hun vrouwen hen niet wilden gehoorzamen. Vrouwen hebben immers standvastigheid, balans en leiding nodig van hun mannen. Met wijsheid moeten jullie er dus toe in staat zijn jullie vrouwen op te dragen hun hijaab te dragen. Jullie zijn allen hoeders en zijn verantwoordelijk voor degenen onder jullie hoede! Allah waarschuwt ons in de Koran wat als volgt te vertalen is:

“O jullie die geloven! Redt jullie zelf en jullie familieleden van het Vuur wiens brandstof mensen en stenen is” (Soerat at-Tahriem: 6)

Er bestaat een wereld van verschil tussen de manier waarop de Islam vrouwen waardeert en koestert en de goedkope wijze waarop vrouwen buiten de Islam worden behandeld! Als moslims moeten wij ervoor zorgen dat wij ons gevoel van Hayaa´ (bescheidenheid en schaamte) en ghierah niet kwijtraken in een maatschappij waarin velen dit al kwijt zijn.

Geschreven door een bezorgde zuster