Manieren bij het gaan naar het toilet

19333
  1. We stappen met onze linkervoet het toilet binnen en zeggen dan: “Bismillah. Allaahoemma innie acoedhoebika mina l-Khoebthi wa l-Khabaa’ith.” Dit betekent in het Nederlands: “In de Naam van Allah. O Allah, ik zoek toevlucht bij U tegen de mannelijke en vrouwelijke Djinn.”

  2. We mogen met niets het toilet binnentreden waar de Naam van Allah op staat.

  3. Wij slaan de deur achter ons dicht, zodat niemand ons kan zien en wij praten niet in het toilet, alleen als daar echt behoefte voor is. Ook zeggen wij de adhaan (de oproep tot het gebed) niet na wanneer deze wordt gedaan terwijl wij op de wc zitten.

  4. We maken ons goed schoon door de viezigheid met water te verwijderen gebruikmakend van onze linkerhand.

  5. Bij het verlaten van het toilet, stappen wij met onze rechtervoet naar buiten en zeggen wij: “Ghoefraanak.” Dit betekent in het Nederlands: “Vergeef mij (O Allah).”

  6. Daarna wassen wij onze beide handen goed schoon met water en zeep.