Manieren bij het slapen gaan en het wakker worden

52283
  1. Direct slapen na het ‘Ishaa’ gebed, behalve als er nog iets belangrijks moet gebeuren zoals het maken van je huiswerk of het luisteren naar een verhaal voor het slapen gaan.
  2. Het verrichten van de woedoe’ – de kleine wassing – voordat je gaat slapen.
  3. Als je gaat slapen, ga dan op je rechterzijde liggen en niet op je buik.
  4. Het is goed om voor het slapen gaan eerst Aayat al-Koersi te reciteren, dan soerat al-Ikhlaas, soerat al-Falaq en soerat an-Naas. Hierna zeggen wij: “BismikAllaahoemma amoetoe wa ahyaa’.” Dit betekent in het Nederlands: “In Uw naam, O Allah,sterf ik en leef ik.”
  5. Heb je dit gedaan, zeg dan: “Allahoemma qinie ‘adhaabika yauma tab’athoe ‘ibaadik.” Dit betekent in het Nederlands: “O Allah, weerhoud mij van Uw Straf op de Dag dat Uw dienaren opstaan uit de dood.”
  6. Bij het wakker worden zeggen wij: “Alhamdoelillaahi lladhie ahyaana ba’da maa amaatanaa, wa ilaihi n-Noeshoer.” Dit betekent in het Nederlands: “Alle lof behoort toe aan Allah Die ons tot leven heeft gebracht, nadat Hij ons heeft doen sterven. En tot Hem is de terugkeer.”