Manieren tijdens ziekte en het bezoeken van zieken

37614
  1. Als wij getroffen worden door pijn en kwelling, dan zetten wij onze rechterhand op de plek waar we de pijn voelen en zeggen wij drie keer: “Bismillaah.” Daarna zeggen wij zeven keer: “Acoedhoe billaahi wa qoedratihi min sharri maa adjidoe wa oehaadhir.” Dit betekent in het Nederlands: “Ik zoek mijn toevlucht bij Allah en bij Zijn Kracht tegen het kwaad van wat ik ondervind en waar ik mijzelf tegen bescherm.”

  2. Wij zijn tevreden met wat Allah voor ons heeft voorbestemd, wij tonen geduld wanneer ons iets overkomt, wij klagen niet over Allah bij Zijn dienaren en als iemand aan ons vraagt hoe het met ons gaat, dan beginnen wij ons antwoord met alhamdoelillaah: Dit betekent in het Nederlands: “Alle lof zij Allah.”

  3. Wanneer wij een zieke moslim bezoeken, dan vragen wij Allah om zijn genezing door zeven keer te zeggen: “As’aloellaah al-cAdhiem, Rabba l-cArshi l-cAdhiem, an yashfiyak.” Dit betekent in het Nederlands: “Ik vraag Allah de Almachtige, Heer van de Geweldige Troon om u gezond te maken.”
    We kunnen ook de volgende smeekbede opnoemen: “Laa ba’s. Tahoeroen inshaaAllaah.” Dit betekent in het Nederlands: “Maak u zich geen zorgen. Het zal een reiniging voor uw zonden zijn.”

  4. Wij zitten niet te lang bij een zieke persoon totdat hij er moe van wordt, behalve als de zieke dit zelf wil en hier blij van wordt.

  5. Kom altijd met goed nieuws naar de zieke, geef hem hoop op genezing en herinner hem geduldig te blijven. Verricht smeekbeden voor hem, want Allah zegt (uitleg van de betekenis):

“En wanneer ik ziek ben is Hij (Allah) Het Die mij geneest.”

(soerat ash-Shoecaraa’: 80)