Manieren van groeten

54614
  1. Moslims groeten elkaar door te zeggen: “Assalamoe calaikoem wa rahmatoellahi wa barakaatoeh.” Dit betekent in het Nederlands: “Vrede zij met jullie, zo ook de Barmhartigheid van Allah en Zijn zegeningen.”
  2. Wie gegroet wordt, kan het volgende terugzeggen: “Wa calaikoem salaam wa rahmatoellahi wa barakaatoeh.” Dit betekent in het Nederlands: “Vrede zij ook met jullie, en de Barmhartigheid van Allah en Zijn zegeningen.” Bij het groeten houden wij het dus niet alleen maar bij zwaaien, maar wij spreken het ook uit.

  3. Degene die rijdt, groet degene die loopt. Degene die loopt, groet degene die staat. Een kleine groep mensen groet een grote groep mensen en de jongeren groeten de ouderen.