Manieren van het betreden en verlaten van het huis

21188

  1. Bij het verlaten van het huis, stappen wij met onze linkervoet de deur uit en zeggen wij: "Bismillaahi tawakkaltoe calAllaahi wa laa hawla wa laa qoewwata illaa billaah. Allaahoemma innie acoedhoebika an adhilla aw oedhalla, aw azilla aw oezalla, aw adhlima aw oedhlama, aw adjhala aw yoedjhala calayy." Dit betekent in het Nederlands: "In de Naam van Allah, ik heb mijn vertrouwen in Allah gesteld, er is geen macht en geen kracht buiten Allah. O Allah, ik zoek mijn toevlucht bij U tegen dwaling of gedwaald te worden, tegen zonden of tot zondigen te worden gebracht, tegen het plegen van onrecht of onrecht te worden aangedaan, en tegen verval in onwetendheid of in onwetendheid gesleept te worden."
  2. Bij het binnentreden van het huis, stappen wij in met onze rechtervoet en zeggen wij: "Bismillaahi waladjnaa, wa bismillaahie kharadjnaa, wa calaa rabbienaa tawakkalnaa." Dit betekent in het Nederlands: "In de Naam van Allah gaan wij naar binnen, in de Naam van Allah gaan wij naar buiten, en op onze Heer stellen wij ons vertrouwen."
  3. Wij groeten de mensen die thuis zijn door te zeggen: "Assalaamoe calaykoem wa rahmatoellaahi wa barakaatoeh." Dit betekent in het Nederlands: "Vrede zij met jullie, zo ook de Barmhartigheid van Allah en Zijn zegeningen."