Manieren van het betreden van de moskee

23858
  1. Wij betreden de moskee met onze rechtervoet en zeggen: “Bismillaah, wa s-Salaatoe wa s-Salaamoe calaa Rasoelillaah. Allaahoemma ftahlie abwaaba rahmatik.” Dit betekent in het Nederlands: “In de Naam van Allah. De vredesgroeten en zegeningen zijn met Zijn Boodschapper. O Allah, open voor mij de deuren van Uw Genade.”
  2. Wij gaan niet in de moskee zitten, totdat wij twee rakacaat (gebedseenheden) hebben gebeden.
  3. In de moskee praten wij niet met een luide stem. Wij lopen niet voor iemand langs die aan het bidden is. Wij rommelen niet met spullen en wij zorgen ervoor dat de moskee altijd schoon blijft.
  4. Er wordt niets gekocht of verkocht in de moskee en wij roepen in de moskee niet uit dat wij iets verloren zijn.
  5. Bij het verlaten van de moskee stappen wij met onze linkervoet naar buiten en wij zeggen: “Bismillaah, wa s-Salaatoe wa s-Salaamoe calaa Rasoelillaah. Allaahoemma innie as’aloeka min fadhlik.” Dit betekent in het Nederlands: “In de Naam van Allah. De vredesgroeten en zegeningen zijn met Zijn Boodschapper. O Allah, ik vraag u om Uw Gunst.”